Løn og tillæg – Generelt om

Løn og tillæg – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er primært reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter, hvilket til dels også gælder for det private arbejdsmarked. Nedenstående er kun skrevet med henblik for det offentlige område.

Er du ansat i det offentlige, er din løn fastsat efter den overenskomst, der dækker dit ansættelsesområde. Overenskomsten og dermed din løn er forhandlet mellem Selvstyret og fagforeningen for området. Hvilken overenskomst du aflønnes efter afhænger af:

 • Din stilling
 • Din uddannelse
 • Om du er måneds- eller timelønnet


Lige meget hvilken overenskomst du aflønnes efter, består din løn af:

 • En grundløn
 • Eventuelle tillæg
 • Pension


Grundløn
Din grundløn er fastsat efter:

 • Din funktion
 • Din uddannelse
 • Og din lønanciennitet


Din lønanciennitet er din relevante erhvervserfaring efter endt uddannelse eller din relevante erhvervserfaring inden for samme fag. Har du f.eks. haft arbejde inden for ansættelsesområdet i 5 år, er din lønanciennitet 5 år – også selvom du har skiftet arbejdsplads og stilling inden for de 5 år.


Tillæg
Din løn kan indeholde tillæg, som f.eks. kan være:

 • Tolketillæg
 • Funktionstillæg
 • Rådighedstillæg
 • Kvalifikationstillæg
 • Puljetillæg


Hvilke tillæg du har ret til og tillæggenes størrelse er bestemt af din overenskomst:

 • Nogle tillæg er funktionstillæg. Det betyder, at de er knyttet til en bestemt stilling
 • Andre tillæg kan forhandles mellem overenskomstens parter. Dette kan ske centralt eller lokalt på arbejdspladsen. Forhandlingsproceduren er nærmere beskrevet i den overenskomst, der dækker ansættelsesområdet


Pension
Din grundløn er pensionsgivende og dine tillæg kan være det. Det betyder, at din og din arbejdsgivers indbetaling til pension beregnes ud fra din grundløn og eventuelle pensionsgivende tillæg.

Pensionen bliver beregnet som en procentdel af lønnen og du kan i overenskomsten for området, se hvad de procenter, der gælder for dit område er.


Bemærk
Vil du vide mere om løn og tillæg, kan du henvende dig til fagforeningen for det område, du er interesseret i, eller læse overenskomsten, der dækker det området. Du kan få udleveret din overenskomst på din arbejdsplads eller du kan finde den på KANUKOKA’s hjemmeside.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl