Løn og tillæg – Regulering af

Løn og tillæg – Regulering af 

Er du ansat i det offentlige, er din løn fastsat efter en overenskomst, der dækker dit ansættelsesområde. Overenskomsten og dermed din løn er forhandlet mellem Selvstyret og fagforeningen for området. Hvilken overenskomst du aflønnes efter afhænger af:

 • Din stilling
 • Din uddannelse
 • Om du er måneds- eller timelønnet


Din løn reguleres regelmæssigt. En regulering af din løn betyder, at din løn ændres, selvom du forbliver i samme stilling. Dette sker typisk:

 • Ved fornyelse af overenskomsten (overenskomstforhandlinger)
 • Som følge af anciennitetsstigning
 • Efter gennemførelse af bestemte kurser eller uddannelser, der udløser tillæg
 • Ved forhandling


Overenskomstforhandlinger
Overenskomstforhandlinger foregår forskelligt fra arbejdsområde til arbejdsområde. Typisk gælder udfaldet af forhandlingerne for en begrænset periode (typisk 2 – 4 år). Det betyder, at overenskomsterne periodevis skal genforhandles.

Lønreguleringerne træder som regel i kraft 1. april eller 1. oktober. Nogle gange træder stigninger først i kraft på senere tidspunkter. I så fald reguleres din løn med tilbagevirkende kraft.

Når forhandlingerne er gennemført, reguleres din løn automatisk – oftest ved at din grundløn stiger eller at dine tillæg reguleres.


Anciennitetsstigninger
Anciennitetsstigninger afhænger af:

 • Hvilken stilling du har
 • Hvilken overenskomst du er ansat under
 • Hvor meget lønanciennitet du har


Oftest vil din løn stige hver eller hvert andet år som følge af, at du får mere erhvervserfaring. Stigningen fortsætter, indtil du når højeste anciennitetstrin.

Din opnåede anciennitet vil følge med ved stillingsskift til sammenlignelig stilling.


Lønforhandling
Som offentligt ansat kan du som regel ikke selv forhandle din løn. Visse stillinger og visse overenskomster giver dig dog mulighed for at forhandle din løn og dine tillæg. Varetager du en stilling eller er du ansat under en overenskomst, der giver dig mulighed for at forhandle din løn selv, vil du som regel kunne gøre det

 • når du bliver ansat
 • hvis din stilling skal omklassificeres
 • hvis din stilling skal genforhandles


Bemærk
Vil du vide mere om regulering af din løn og dine tillæg, kan du henvende dig til din fagforening eller læse din overenskomst. Du kan få udleveret overenskomsten, der dækker dit arbejdsområde på din arbejdsplads.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl