Pension for månedslønnede

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Alle borgere har ret til alderspension, når de fylder 65 år. Er du offentligt ansat, optjener du herudover også pension igennem dit arbejde.

Er du månedslønnet, er du typisk omfattet af en pensionsordning, hvor din arbejdsgiver alene betaler et månedligt beløb til din pensionskasse, eller hvor både du og din arbejdsgiver indbetaler et månedligt beløb til din pensionskasse.

Udbetaling 

Når du fylder 60 år, har du ret til at gå på pension og få udbetalt pensionsydelse fra din pensionskasse. Du kan også vente med at gå på pension, til du f.eks. fylder 65 år. Jo længere du venter med at gå på pension, jo højere bliver din pension.

Størrelsen af din pension afhænger bl.a. af:
• Hvor meget du og din arbejdsgiver har indbetalt til pensionskassen
• Din forventede restlevetid på pensionstidspunktet (beregnes af pensionskassen, og kaldes en aktuarmæssig beregning)

Hvis du er medlem af en fagforening, bør du kontakte denne før din pensionering, uanset om der er tale om førtidspensionering eller alderspensionering, og derefter skal du kontakte din pensionskasse.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv rette henvendelse til din pensionskasse.

Førtidspension 

Er du blevet førtidspensioneret, f.eks. fordi dit helbred gør, at du ikke kan arbejde, kan du få udbetalt pension fra din pensionskasse – også selvom du endnu ikke er fyldt 60 år.

De specifikke regler for udbetaling af pension til førtidspensionister fremgår af de enkelte pensionskassers vedtægter.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl