Tjenesterejse – Dagpenge

Tjenesterejse – Dagpenge 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.

Når du er på tjenesterejse og er væk fra din bopæl i mere end 5 timer, har du ret til dagpenge. Dagpenge skal dække de ekstra omkostninger til mad og drikke, der er forbundet med at være væk fra hjemmet.

Dagpenge bliver typisk udbetalt sammen med din løn, men din arbejdsplads kan have en anden politik.


Dagpengesats
Hvor meget du får i dagpenge, afhænger af:
  • Hvor længe du er af sted. Du får udbetalt dagpenge per påbegyndt halve døgn
  • Hvor meget forplejning din arbejdsgiver har betalt for. Har din arbejdsgiver betalt for dele af forplejningen trækkes det fra dine dagpenge
  • Hvordan du er indkvarteret. Betaler din arbejdsplads ikke for ophold på hotel eller anden indkvartering, mens du er på tjenesterejse, kan du få nattillæg. Dette tillæg gives også, hvis du f.eks. overnatter ved familie

Rejser du f.eks. den 3. marts kl. 10.00 og kommer tilbage den 5. marts kl. 12.00, skal du have dagpenge for 5 halve døgn. Hvis du overnatter på hotel, hvor der er morgenmad med i prisen, skal morgenmaden trækkes fra dine dagpenge.

Hvis du er på tjenesterejse i mere end 29 døgn, reduceres dine dagpenge med 1/3 fra og med det 29 døgn. Hvis der er stilet køkkenfaciliteter til rådighed, nedsættes perioden til 15 dage, hvorefter dagpengesatsen reduceres med 1/3.


Forsinkelse
Bliver din tjenesterejse forlænget, har du ret til dagpenge i de dage som rejsen bliver forlænget. Du kan kun få ekstra dagpenge hvis du ikke selv er skyld i, at du er blevet forsinket. Det kan f.eks. være hvis dit fly bliver forsinket eller aflyst.


Bemærk
Dagpenge er skattefri.

Dagpengesatserne reguleres den 1. april og 1. oktober hvert år.

Du kan se dagpengesatserne pr. 1. april 2015 her.

Du kan se dagpengesatserne pr. 1. oktober 2015 her.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl