Arbejdsskadesikring

Generelt 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader. Begrebet dækker over to slags skader:
  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

Ved arbejdsulykker er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger til dig, og som betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos Center for Arbejdsskader. Når der er tale om erhvervssygdomme er det Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring der udbetaler erstatningen.

Du kan læse mere om arbejdsskader på Center for Arbejdsskaders hjemmeside www.cfa.gl.

Skadestyper 

Arbejdsulykker
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage, f.eks. hvis du får en finger skåret af i en maskine.

Erhvervssygdom
En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid, f.eks. hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

Erstatning 

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. Det er Center for Arbejdsskader, der afgør om en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Ligeledes er det Center for Arbejdsskader, der afgør hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Erstatning kan f.eks. være:
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Dagpenge
  • Udgifter til behandling og hjælpemidler med videre
  • Overgangsydelse/erstatning for tab af forsørger (ved dødsfald)

Anmeldelse af skade 

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde eller er blevet syg på grund af dit arbejde, skal skaden eller sygdommen anmeldes til Center for Arbejdsskader. Det skal ske, inden der er gået 1 år, fra du kommer til skade eller bliver klar over, at du kan være blevet syg af dit arbejde. I særlige tilfælde er der dog mulighed for at dispensere fra fristen på 1 år.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde ulykker så hurtigt som muligt.

Ligeledes har din læge og tandlæge pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme så hurtigt som muligt.

Du har selv ret til at anmelde en arbejdsskade. Hvis din arbejdsgiver, læge eller tandlæge ikke anmelder skaden, kan du altså selv gøre det. Du kan anmelde skaden online på www.anmeld.gl.

Efter skaden er anmeldt 

Når Center for Arbejdsskader modtager din anmeldelse, vurderer de, om sagen skal behandles som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Derefter indhenter Center for Arbejdsskader de nødvendige oplysninger.

Normalt skal de bruge oplysninger fra dig, din arbejdsgiver og læge for at undersøge, hvad der er sket, og hvad der kan være årsag til skaden. Hvis der er tvivl om hændelsen eller påvirkningerne, kan de høre vidner eller andre i sagen.

Klagemuligheder 

Du kan klage over alle afgørelser, som Center for Arbejdsskader har truffet i din sag. Du skal i første omgang sende din klage til Center for Arbejdsskader, som sender den videre til Ankestyrelsen i Danmark, der behandler din klage.

Relaterede artikler

Center for Arbejdsskader
Aqqusinersuaq 8, 9. sal
Postboks 156
3900 Nuuk

Telefon: 34 27 90 / 56 56 00
E-mail: cfa@aes.dk

Åbningstider:
Hverdage 10.00 - 12.00
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl