Tomme boligstøttehuse – Salg af

Tomme boligstøttehuse – Salg af 

Et boligstøttehus er et hus, som er blevet bygget med midler fra boligstøtteordningen. Det vil sige, at husejeren har lånt penge fra Landskassen til at bygge huset. Indtil man har betalt hele lånet tilbage, har man derfor visse forpligtelser over for Selvstyret. INI administrerer boligstøtteordningen på vegne af Selvstyret. Det betyder, at det er INI, du har kontakten med som kommende ejer af et tidligere boligstøttehus.

Alle tomme boligstøttehuse sælges offentligt for højeste bud. Når et hus bliver givet tilbage til Selvstyret, sælger INI på vegne af Selvstyret huset, medmindre Selvstyret beslutter at bruge husene til et andet formål. Det kan f.eks. være, at Selvstyret selv skal bruge huset eller overdrager det til kommunen.

Huse til salg annonceres

  • i de grønlandske aviser
  • på INIs hjemmeside
  • på opslagstavler i bygderne

Alle har mulighed for at byde på de huse, der er til salg. Vil du gerne byde på et hus, skal du sende et skriftligt tilbud til adressen på opslaget. Inden du byder på et hus, skal du være opmærksom på at:

  • Du selv skal finansiere købet. Huset sælges kun mod kontant afregning og der er ikke mulighed for lån eller tilskud fra Selvstyret
  • Huset sælges som beset uden forpligtigelser for sælger

Når du har købt huset, ophører det med at være et hus tilhørende Selvstyret. INI laver skødet på huset og sender det til dig. Du skal underskrive skødet og aflevere originalen eller sende det til din lokale INI boligbutik. Herefter sender INI skødet til Skattestyrelsen og Registreringskontoret. Når skødet er blevet registreret, får du det tilbage igen.

Til sidst bliver den kommune, hvor huset ligger i orienteret om, at du har købt huset.


Bemærk
INI har mulighed for at vælge frit imellem eller forkaste alle modtagne tilbud.

INI sender en tilmeldingsblanket af el-, vand- og evt. varmemålere, som du skal udfylde og sende til Nukissiorfiit. Det er dit eget ansvar at tilmelde målerne, så du kan få el, vand og evt. varme i huset.

Relaterede artikler

A/S INI
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl