Vand- og varmeregnskaber i INI lejebolig – Klage

Vand- og varmeregnskaber i INI lejebolig – Klage 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at lave årlige vand- og varmeregnskaber på vegne af Nukissiorfiit.

Flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse), som ikke er nyrenoveret, har ikke egne vand- og varmemålere. Det betyder, at man ikke kan måle den enkelte boligs vand- og varmeforbrug. I stedet for at betale for dit faktiske forbrug, betaler du derfor a conto vand og varme hver måned.

Én gang om året laver INI et regnskab for at finde ud af, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året til vand og varme.

Mener du, at regnskabet er forkert, har du mulighed for at klage. Vil du klage over vand- eller varmeregnskabet, skal du lave en skriftlig klage. Klagen skal som minimum indeholde:
  • Kundenummer (f.eks. 36-163-0001-02)
  • Navn og adresse
  • Postnummer

Du skal også huske at vedlægge regnskabsforsiden, som du har modtaget af INI i forbindelse med årsopgørelsen.

INI skal have din klage senest 1. august.

Du skal sende klagen til ini@ini.gl. Har du ikke mulighed for at sende en e-mail, kan du også aflevere din klage til din lokale boligbutik hos INI.

Relaterede artikler

A/S INI
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl