Skorstensfejning

Skorstensfejning 

 • Kommune Kujalleq

  Takster
  Du kan se de gældende takster i kommunens takstblad.

  Takstblad - 2017

  Skorstensfejning betales bagud. Det vil sige, at du får en regning efter skorstensfejeren har renset din skorsten.

  Bemærk
  Sælger du dit hus, skal du, for ikke fortsat at modtage regninger for skorstensfejning, meddele at du har solgt dit hus til Teknisk Forvaltning i din by:

  Teknisk Forvaltning Nanortalik
  Lundip Aqqutaa B-44
  Postboks 166
  3922 Nanortalik
  Tlf.: 61 32 77
  E-mail: jora@kujalleq.gl

  Teknisk Forvaltning Qaqortoq
  Majavej B-1196
  Postboks 514
  3920 Qaqortoq
  Tlf.: 64 54 04
  E-mail: arealadmin@kujalleq.gl

  Teknisk Forvaltning Narsaq
  Erik Egedes Plads B-1095
  3921 Narsaq
  Tlf.: 70 41 00
  E-mail: kara@kujalleq.gl

  Teknisk Forvaltning har åbent hverdage fra 10 – 14.

  Onsdag er der lukket.
Alle skorstene skal fejes. Det er for at undgå f.eks. ildebrand og sodskader. Der er forskellige regler for, hvor mange gange om året en skorsten skal fejes. Dog er det som udgangspunkt sådan, at er du husejer og har dit hus skorsten, har du pligt til at sørge for, at din skorsten bliver tilset og fejet mindst 2 gange om året. Det er kommunen der udfører skorstensfejningen og du vil få besked om hvornår skorstensfejeren kommer og fejer din skorsten. Du har i forbindelse med skorstensfejning pligt til, at give skorstensfejeren den nødvendige adgang til boligen.

Det er dig som husejer, der skal betale for at få skorstenen fejet. Du får regningen tilsendt fra din kommune.


Fakta
Der er forskel på skorstene. Ofte bliver de delt op i store skorstene og små skorstene. De store skorstene skal renses 4 gange om året og har en højere takst. En skorsten med en såkaldt effekt over 250 kW betegnes som en stor skorsten. Den slags skorstene hører typisk til ved f.eks. produktionsvirksomheder og andre større virksomheder.


Bemærk
Du kan ikke blive fritaget for at få din skorsten fejet, heller ikke selv om der ikke bor nogen i dit hus.

Sælger du din bolig, skal du huske at meddele dette til Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning får ikke automatisk besked når husejere sælger deres hus. Meddeler du ikke, at du har solgt dit hus, vil du stadig stå som ejer af huset. Det betyder, at Teknisk Forvaltning vil fortsætte med at sende dig regningerne for skorstensfejning.

Hvis du har pejs eller brændeovn, skal skorstenen herfra kun fejes 1 gang om året.

Kedelrensning og tjek af oliefyr er ikke en del af skorstensfejning.


Klage
Er din skorsten ikke blevet fejet, eller er den ikke blevet fejet godt nok, f.eks. hvis der er kommet sod ud i boligen, har du ret til at klage. Du kan klage både skriftligt og mundtligt til Teknisk Forvaltning i din kommune.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pann@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl