Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Tuttu piniarneqartarpoq neqaa, amia, nassui isigaalu pillugit. Uumasoq miluumasoq naasortortuuvoq Kitaata sineriaanerusumi Qaanaallu eqqaani ataasiakkaarlutik ataatsimoorlutilluunniit uumasuusartut.

Kommunerisanni tuttunniarneq pillugu kommunimi immikkut ileqqoreqqusanik peqarsinnaavoq, assersuutigalugu kommunini ataasiakkaani sunngiffimmi piniartut pisatik kalaalimineerniarfimmi tunisinnaaneraat aalajangersarneqarsinnaavoq.

Tuttunniartinnak kommunip ileqqoreqqusaasa ilisimaarinissaanut pisussaaffeqarputit.

Piniarnermut periutsit 

Tuttut aallaasit aamma pisissit atorlugit piniaqqusaapput:
 • Aallaasit inuussutissarsiuteqartunut sunngiffimmilu piniartunut minnerpaamik .222-tut sulloqqortussuseqassapput
 • Aallaasit akiliisitsilluni aallaaniartartunut minnerpaamik .243-tut sulloqqortussuseqassapput
 • Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi nunanilu allani pisissimik piniarsinnaanermut misilitsinermut angusisimaguit aatsaat pisissimik qarsunillu piniarsinnaavutit. Pisisseq Compound-iussaaq (katitigaq / nutaaliaasoq), pisisseq aaqqinneqarsinnaasumik umerfeqassaaq / nalunaaqutaqassaaq qarsullu naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 45 pundiussaaq (21 kg), qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 55 pundiussalluni (25 kg). Qarsut naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 385 grainsnik (25 graminik) oqimaassuseqassapput, qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 425 grainsinik (28 graminik) oqimaassuseqassallutik

Assartuutit atorlugit tuttunniarneq inerteqqutaavoq, tuttunniarnermilu qimmit nassaqqusaanatik.

Nunakkut assartuutinik ingerlatillutit tuttut uumasut qaninnerpaamik 500 meter-inik ungasitsigissavatit.

Malugiuk
Tuttumik pissaaguit (aallaagaluartaq) pisussaaffigaat sapinngisamik piaarnerpaamik taassuminnga toqutsinissaq. Tuttu pissanneqartoq nanineqarnanilu toqunneqanngippat pisussaaffeqarputit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut imaluunniit piniarnermut nakkutilliisumut pissutsit piviusut pillugit ilisimatitsissallutit.

Piniarnermut allagartaq aamma akuersissut 

Tuttunniarusukkuit:
 • Ikinnerpaamik 16-ileereersimassaatit
 • Piniarnermut allagartamik atorsinnaasumik peqassaatit
 • Tuttunut akuersissummik atorsinnaasumik peqassaatit

Piniarnermut allagartamik qinnuteqarit imaluunniit allagartat nutarsaruk uani

Tuttunut akuersissuteqarnikkut sumiiffinni aalajangersimasuni tuttunik pisaqarnissamut akuersissutaavoq. Tuttunut akuersissut illit kisivit atortussaavat. Tamanna ima paasineqassaaq, allamut tuneqqusaanngilaq imaluunniit allamut tunniuteqqusaanngilaq. Tuttunniartillutit akuersissutip tigumminissaanut pisussaaffeqarputit.

Tuttunut akuersissummik pissarsineq
Tuttunut akuersissummik pissarsiniaruit najukkanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginnissaatit.

Ukiaanerani tuttunniarnissamut tuttunut akuersissummik pissarsiniaruit, piniarnermut allagartat kingusinnerpaamik 1. maj akilereersimassavat. Inatsit naapertorlugu 1. maj sioqqullugu piniarnermut allagartap atornissaanut piumasaqaammit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaa periarfissaavoq. Tamannali taamaallaat aqutsiveqarfitsigut pissutsit malillugit pissalluni. Ukioq piniarfiusumi 2016/2017-imi piumasaqaammit immikkut ittummik akuersisoqanngilaq.

Nalunaaruteqartarneq 

Tuttuttatit nalunaarutigissavatit. Taamaaliornissamut periutsit marluupput:
 • NemID-mik atuisuuguit pisatit Imminut sullinneq atorlugu nittartakkatigut nalunaarutigisinnaavatit
 • NemID-mik atuisuunngikkuit pisatit PINIARNEQ quppersagaq atorlugu ukiumut immersuiffissatigut nalunaarsorsinnaavatit, quppersagaq piniarnermut allagartamik tunisinninni ilanngullugu tunniunneqartarpoq nalunaarsukkallu uunga nassiunneqassapput fax-ikkut: (+299) 34 53 40, imaluunniit e-mail-ikkut: jagtbeviser@nanoq.gl

Pisatittaaq nalunaaruteqarnermi immikkut ittumik immersuiffikkut / immikkut nalunaaruteqarnissami immersuiffissakkut, tuttunut akuersissutivit tunuatigut nalunaarutigisassavatit. Piffissap piniarfiusup naanerani kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit akuersissutit immersugassartaa immersorsimasoq innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut utertissavat.

Malugiuk
Ukiup tulliani piniarnermut allagartamik piniaruit, pisatit nalunaarutigissavatit – aamma pisaqarsimanngikkaluaruilluunniit.

Pisassiissutit  

Tuttuttassat aalajangersarneqartarput agguataarneqartarlutillu imatut:

Naalakkersuisut imaluunniit Piniarnermut Naalakkersuisup tuttuttassat annertussusaat aamma tamanut tusarniaareernerup kingorna nuna tamakkerlugu agguaanerit aalajangertarpai.

Tamatuma kingorna najukkani KNAPP-t suleqatigalugit nunap immikkoortuini pisassiissutit kommuninit agguataarneqartarput.

Nunap immikkoortuini agguaassineq makitsinikkut imaluunniit qinnuteqarnikkut pisarpoq.

Piniarnermi nunat immikkoortui piffissallu piniarfiusinnaasut 

Tuttunniarnissamut piffissaliussat piniarfinni assigiinngitsuupput. Taamaakkaluartoq piniarfinni tamani atuuppoq norrereernerup kingorna - pisarneq malillugu maajimi juunimilu pisartoq – aatsaat tuttunniartoqalernera.

Piniarnermi nunat immikkoortui takusinnaavatit uani www.nunagis.gl.

Ukiaanerani ukiuuneranilu inuussutissarsiutigalugu, sunngiffimmi aamma tammajuitsussanik tuttunniarnissamut piffissaliussat piniarfinni amerlanerpaani imaapput:
 • Inuussutissarsiutigalugu tuttunniarneq: 1. august 2016 – 15. oktober 2016
 • Sunngiffimmi tuttunniarneq: 1. august 2016 – 30. september 2016
 • Tammajuitsussanik tuttunniarneq: 1. august 2016 – 31. oktober 2016 piniarfinni tamani piniarfik 7 aamma 11 pinnagit
 • Piniarfimmi 7-mi (Neria) aamma 11-mi tammajuitsussanik tuttunniarneq 1. juli 2016-imi aallartissaaq
 • Ukiuunerani tammajuitsussanik tuttunniarneq Naternamiit avannamullu piniarfinni tamani: 15. februar 2017 – 10. april 2017
 • Piniarfik 2-mi (Sisimiut-Kangerlussuaq) ukiuunerani tammajuitsussanik tuttunniarneq: 11. marts 2017 – 10. april 2017
 • Kalaallit Nunaata Kitaata sinnerani ukiuunerani tammajuitsussanik tuttunniarneq (Piniarfik 3, 4, 5 aamma 6): 15. februar 2017 – 30. april 2017

Piniarfik 3 (Akia-Maniitsoq) aamma Piniarfik 4 (Ameralik)
Sunngiffimmi piniartunut aqutsiveqarfik Nuummeersunut ataasiakkaanut akuersissutinik marluinnarnik tunniussisoqassaaq:
 • Piniarfik Akia-Maniitsoq-mi akuersissut ataaseq tuttut tallimat aamma
 • Piniarfik Ameralik-mi akuersissut ataaseq tuttut tallimat

Tamanna pillugu sunngiffimmi piniartut aqutsiveqarfiit allaneersut Piniarfik Akia-Maniitsoq-mut aamma Piniarfik Ameralik-mut akuersissutinik pisinnaanngillat. Sunngiffimmi piniartut Maniitsup aqutsiveqarfianeersut Piniarfik Akia-Maniitsoq-mut akuersissutinik arlalinnik pisinnaapput.

Piniarfik 2 (Sisimiut-Kangerlussuaq)
Inuussutissarsiutigalugu piniartununt ukiuunerani killeqanngitsumik tuttunniarneq: 18. februar 2017 – 10. marts 2017.

Piniarfik 1 (Naternaq), Piniarfik 4 (Ameralik), Piniarfik 5 (Qeqertarsuatsiaat), Piniarfik 6 (Qassit), Piniarfik 7 (Neria) og Piniarfik 8 (Nuussuaq)
Piniarfinni pineqartuni ataasiakkaani tamani inuussutissarsiutigalugu piniartut ukiuunerani tuttunniarnissamut 100-runik tuttutassinneqarput: 18. februar 2017 – 10. marts 2017.

Piniarfik 9 aamma 10 (Kangerluarsorujak, Nuna Prudhoe og Nuna Inglefield)
Piniarfik 9: Inuussutissarsiutigalugu sunngiffimmilu killeqanngitsumik tuttunniarneq: 1. august 2016 – 31. december 2016.
Piniarfik 10: Inuussutissarsiutigalugu sunngiffimmilu killilimmik tuttunniarneq: 1. august 2016 – 31. december 2016.

Allaaserisat attuumassutillit

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax.: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl