Ansøg om eller forny dit erhvervsjagtbevis

Hent erhvervsjagtbevis

Generelt 

Alle der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis. Hvis du skal leve helt eller delvist af salget af din fangst, skal du have et erhvervsjagtbevis. Med et erhvervsjagtbevis har du ret til at søge om jagtlicens til at fange arter, der er kvoter på, f.eks. moskusokser, rensdyr, isbjørne og hvaler. Beviset giver dig også ret til at sælge fugle, og du kan for nogle arter have udvidede jagttider med erhvervsjagtbevis.

Det er kun dig, der må bruge dit erhvervsjagtbevis. Du skal betale dit erhvervsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Du har pligt til at have det med dig, sammen med en kvittering eller et dokument, som beviser, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under Procedure.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl.

Departementet for Fiskeri og Fangst (APNN) regelstyrer fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.

Betingelser 

For at få et erhvervsjagtbevis skal du opfylde følgende betingelser:
 • Du skal være fyldt 12 år på ansøgningstidspunktet
 • Du skal have haft folkeregisteradresse i Grønland de sidste 2 år
 • Du skal have været fuld skattepligtig i Grønland de sidste 2 år
 • Som udgangspunkt skal mindst 50 % af din samlede bruttoindkomst komme fra fangst, jagt eller fiskeri. Du kan i særlige tilfælde søge om dispensation fra denne regel, f.eks. hvis det er første år, du søger om et erhvervsjagtbevis. Indtægter fra betalingsjagt tæller som indkomst fra fangst, jagt eller fiskeri. Indtægter fra ansættelse ved forskningsprojekter og turisme samt honorarer fra borgerligt ombud og bestyrelsesarbejde i erhvervsfangerorganisationer/-foreninger tæller ikke med i udregningen af din samlede bruttoindkomst

Sociale institutioner, der som led i deres socialpædagogiske arbejde anvender fangst og jagt som metode, kan også søge om erhvervsjagtbevis.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:
 • Bryder jagtlovgivningen med vilje eller flere gange
 • Handler groft uansvarligt under en jagt
 • Forvolder skade på anden person under en jagt

Takster 

Et erhvervsjagtbevis koster 250 kroner. Dit erhvervsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet.

Husk at gemme din kvittering som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister kvitteringen, er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for servicen på posthuset.

Ansøgning 

Du kan forny dit erhvervsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit erhvervsjagtbevis for den kommende sæson.

Du kan ansøge om erhvervsjagtbevis, hvis du ikke har et erhvervsjagtbevis eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indsender årsskemaet og dermed indberetter din fangst. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages.

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening på sullissivik.gl. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Du kan ikke søge dispensation fra betingelserne online. For at søge dispensation, skal du henvende dig til din bopælskommune.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke et NemID, kan du udfylde et ansøgningsskema, som du skal have stemplet og godkendt på dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret. Efter kommunen har kontrolleret dine oplysninger, sender de ansøgningen videre til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Ansøgningsskema til erhvervsjagtbevis

Du kan også få skemaet udleveret på dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Procedure 

Før din ansøgning bliver sendt til behandling i Departementet for Fiskeri og Fangst, kontrollerer kommunen at dine oplysninger er korrekte og sender ansøgningen i høring hos den lokale fanger- og fiskerforening.

Opfylder du betingelserne for at kunne få erhvervsjagtbeviset, får du tilsendt et girokort og informationshæftet Piniarneq. Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst. Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:

Du kan også indberette din fangst ved at indsende dit årsskema til:
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Ændring fra erhvervsjagtbevis til fritidsjagtbevis 

Du kan ændre dit erhvervsjagtbevis til et fritidsjagtbevis via online selvbetjeningen på sullissivik.gl. For at skifte til fritidsjagtbevis, skal du:
 • Indberette din fangst via Erhvervsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om en fornyelse af dit erhvervsjagtbevis
 • Herefter skal du søge om et nyt fritidsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Fritidsjagtbevis

Start selvbetjening

Frister 

Du kan søge om et nyt erhvervsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:
 • Betale dit erhvervsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
 • Fangståret begynder 1. oktober og at det er derfra dit erhvervsjagtbevis gælder
 • Indberette din fangst inden 15. oktober. Når departementet har registreret din fangst, får du automatisk tilsendt et erhvervsjagtbevis for næste fangstår. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst

Klage 

Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om erhvervsjagtbevis, har du mulighed for at klage. Det kan du gøre, hvis du mener at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Har du mulighed for at få en udtalelse fra din lokale afdeling af fiskeri- og fangerforeningen KNAPP om din sag, skal du sende den med i klagen. Klagen sender du til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Departementet for Fiskeri og Fangst (APNN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl