Skolepasning

Generelt 

I Kommune Kujalleq er der skolepasning i Narsaq, Qaqortoq-Sisi og Nanortalik. Vil du gerne vide mere om ordningen eller tilmelde dit barn til skolepasning, skal du kontakte din lokale skolepasningsordning:
  • Bor du i Narsaq, skal du ringe på telefon 66 17 30
  • Bor du i Qaqortoq, skal du ringe på telefon 64 28 32
  • Bor du i Nanortalik, skal du ringe på telefon 61 85 25

 

Skolepasning er et pasningstilbud til alle børn mellem 6 og 9 år. Som regel har skolepasningen åbent alle hverdage fra kl. 07:00 til 17:00, Det vil sige, at dit barn har mulighed for at blive passet både før og efter skole, mens du er på arbejde.

Skolepasning er et frivilligt tilbud.

Der er skolepasningsordning i alle byer og i de fleste bygder enten på selve skolen eller i den lokale fritidsklub.

Vil du gerne have dit barn i skolepasning, skal du enten kontakte din kommune eller din lokale skolepasning.


Bemærk
Din kommune ansætter kvalificerede ledere og medarbejder i skolepasning. Det betyder blandt andet, at inden kommunen kan ansætte en person i skolepasning, skal kommunen se vedkommendes straffeattest.

Er dit barn over 9 år, kan det i stedet for skolepasning gå i fritidshjem mod betaling.

 

Takster 

Takster
Du kan finde taksterne i takstbladet nedenfor.

Takstblad - 2019

 

Egenbetalingen for benyttelse af kommunale fritidshjem fastsættes på grundlag af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter til fritidshjem og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige.

 

Ansøgning 

Vil du gerne have dit barn i skolepasning, skal du enten kontakte din kommune eller din lokale skolepasning.

 

Klage 

Naalakkersuisuts og Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne Inatsisartutlov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed afgørelser, der er truffet af kommunalbestyrelsen vedr. opgaver, der efter aftale med Naalakkersuisut er overdraget til kommunalbestyrelserne, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Naalakkersuisut.