Ind- og udførsel af jagtvåben

Generelt 

Indførsel
Du kan frit indføre og bære alle former for manuel repetérbare jagtvåben i Grønland. Det kræver derfor ikke en egentlig tilladelse.
Du skal dog være opmærksom på, at både danske og andre udenlandske myndigheder forlanger en tilladelse til at indføre våben til Grønland, før du må udføre våben fra disse lande.

Udførsel
Du kan udføre jagtvåben fra Grønland, men det er afhængigt af formålet, hvilken type tilladelse, du skal indhente.

Betingelser 

Indførsel
Du skal have en tilladelse til at indføre våben til Grønland, hvis du:
• køber jagtvåben i udlandet
• flytter til Grønland fra Danmark eller et andet land og medbringer jagtvåben

Udførsel
Skal du udføre jagtvåben fra Grønland, skal du enten have en tilladelse eller en erklæring fra politiet afhængigt af formålet med udførelsen:
• Skal du flytte til Danmark eller et andet land, skal du have en udførselstilladelse
• Skal du have dit våben med på ferie i udlandet, skal du have en erklæring om, at en tilladelse ikke er nødvendig

Ansøgning 

Indførsel
Vil du søge om tilladelse til at indføre et våben, skal du udfylde en blanket.

Ansøgningsblanket til indførsel af våben

Du skal aflevere eller sende den udfyldte blanket til politiet. Du kan også sende blanketten på e-mail til politiet. E-mail adressen er politi@politi.gl og står også på blanketten.

Udførsel
Vil du søge om udførsel af våben, skal du udfylde en blanket.

Ansøgningsblanket til udførsel af våben

Du skal aflevere eller sende den udfyldte blanket til politiet. Du kan også sende blanketten på e-mail til politiet. E-mail adressen er politi@politi.gl og står også på blanketten.

Procedurer 

Bemærk
Der kan gå op til 2 uger, fra du har søgt om tilladelse til at indføre eller udføre våben, til du modtager tilladelsen.

Klage 

Politimesteren i Grønlands afgørelse kan ikke påklages, jf. § 11 i våbenloven.

Lovgivning 

Hovedstation Qaqortoq
Postboks 506
3920 Qaqortoq

Telefon: (+299) 70 11 22
Fax: (+299) 64 12 22
Mobil: (+299) 49 41 22
E-mail: grl-qaqortoq@politi.dk