Bil – Registrering af

Bil – Registrering af 

Enhver bil, der kører på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel skal være registreret og forsynet med nummerplader. Biler, der anvendes ved ensomt beliggende bebyggelser, som f.eks. fåreholdersteder, skal også være registreret.

Biler, der udelukkende kører på afspærrede områder, hvortil offentlig adgang er hindret, som f.eks. lufthavne, behøver ikke at være registreret. Ligeledes behøver biler, der kun anvendes i øde områder ikke at være registreret. Anvendes bilen imidlertid også til at køre til eller fra det øde område, skal det være registreret.

Registreringspligtige biler:
 • Personbil
 • Personbil (ATV)
 • Stor personbil
 • Varebil
 • Taxi
 • Lastbil
 • Bus
 • Skolebus
 • Udrykningskøretøj
 • Elbil
Betingelser
Din bil kan kun registreres hvis:
 • Den er ansvarsforsikret
 • Motorafgiften på bilen er betalt
 • Politiet eventuelt har godkendt at den er i forsvarlig stand
Bemærk at du ikke skal betale motorafgift for elbiler.

Ansvarsforsikring
For at få en ansvarsforsikring skal du henvende dig til dit forsikringsselskab. Når du har fået en ansvarsforsikring, får du et forsikringsbevis. Når du har forsikringsbeviset, kan du lovligt køre ned til politistationen for at få bilen godkendt og registreret, også selvom den ikke har nummerplader på.

Motorafgift
Har du købt en brugt bil og er nummerpladerne fortsat på bilen, skal motorafgiften være betalt for hele afgiftsperioden. Motorafgiften betales halvårligt – 1. april og 1. oktober. Du skal altså sørge for at få en kvittering fra den tidligere ejer, som dokumenterer, at motorafgiften er betalt for hele afgiftsperioden. Du kan også henvende dig til Skattestyrelsen, som kan give dig dokumentation for, at motorafgiften er betalt.

Har bilen ikke nummerplader på, skal du betale motorafgiften, inden du kan få registreret din bil.
 • I Nuuk skal du henvende dig til Skattestyrelsen for at betale motorafgiften
 • Alle andre steder får du et girokort af politiet, som du skal betale, inden du kan få registreret din bil
Registrering
For at registrere din bil du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
 • Bilen. Ved registreringen vurderer politiet om bilen er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser og styretøj
 • Forsikringsbevis
 • Kvittering for at motorafgiften er betalt
 • En udfyldt og underskrevet registreringsblanket. Ejer oplysningerne på blanketten skal være de samme som på forsikringsbeviset
Registreringsblanket

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din bil og får nummerplader til den.

Bemærk
Køber du en bil ved en forhandler, sørger forhandleren som regel for at din bil bliver korrekt registreret i dit navn.

Relaterede artikler

Hovedstation Qaqortoq
Postboks 506
3920 Qaqortoq

Telefon: (+299) 70 11 22
Fax: (+299) 64 12 22
Mobil: (+299) 49 41 22
E-mail: grl-qaqortoq@politi.dk