Udsatte børn og unge – Betaling for anbringelse uden for hjemmet

Udsatte børn og unge – Betaling for anbringelse uden for hjemmet 

Anbringelse er når børn eller unge bliver flyttet væk fra deres hjem, enten til en plejefamilie eller på en døgninstitution. En anbringelse sker, når det er blevet vurderet, at de problemer, der i hjemmet eller omkring barnet, ikke kan løses inden for families rammer.

Forældre har pligt til at forsørge deres børn, uanset hvor de opholder sig. Det betyder, at kommunen kan beslutte, at du som forælder skal betale helt eller delvist for anbringelsen, hvis dit barn er blevet anbragt uden for hjemmet. Hvor meget du skal betale, kommer an på, hvor mange penge du tjener.

Kommunen tager hensyn til

  • din økonomi
  • om du er eneforsørger
  • og hvor mange børn du har


Bemærk
Hvis der sker ændringer i dine forhold, har du pligt til at oplyse kommunen om det. Herefter vil kommunen genvurdere din sag, og eventuelt fastsætte et nyt beløb.

Du har ret til en skriftlig afgørelse med en begrundelse og en klagevejledning.


Klage
Er du ikke enig i det beløb, kommunen har bestemt du skal betale for dit barns anbringelse, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse mere om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iniian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl