Vidtgående handicap – Døgninstitutioner

Vidtgående handicap – Døgninstitutioner 

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og at komme rundt i og uden for boligen. Derfor kan personer med vidtgående handicap søge om optagelse på døgninstitution, hvor personalet støtter og hjælper.

En døgninstitution er et sted, hvor du kan bo, hvis du har særlig brug for pleje. Det kan f.eks. være, hvis du har autisme og ikke kan få tilfredsstillende pleje hjemme eller i en beskyttet boenhed. På en døgninstitution er der professionelt personale døgnet rundt. Det betyder, at du kan få hjælp hele døgnet, når du bor på en daginstitution.

Ophold på en døgninstitution kan have meget forskellig varighed. Det kan blandt andet være:

 • korte aflastningsophold
 • tidsbegrænsede optræningsophold
 • langvarige - måske livslangt ophold. Det kan være aktuelt, hvis du har brug for mere kvalificeret hjælp, end du kan få i din egen bolig eller et bofællesskab


Døgninstitutionerne drives af Naalakkersuisut.


Betingelser
For at du kan søge om plads på en døgninstitution, skal du

 • være omfattet af handicapforordningen
 • have behov for pleje og støtte, ud over det du kan få i en beskyttet boenhed


Ansøgning
Vil du søge om en plads på en døgninstitution, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

 • hjælpe med at undersøge, hvilke døgninstitutioner der er
 • samt være behjælpelig med at udfylde en ansøgning


Du skal sende eller aflevere ansøgningen til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

 • En beskrivelse af dig og dit handicap
 • En begrundelse for, hvorfor du ønsker en plads på døgninstitutionen
 • En beskrivelse af hvad formålet med opholdet er


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør døgninstitutionens visitationsudvalg, om du kan få en plads.


Handleplan
Når du får en plads på en døgninstitution, skal døgninstitutionen i samarbejde med din hjemkommune lave en handleplan. Handleplanen kan f.eks. beskrive:

 • Hvor længe du skal være på døgninstitutionen
 • Hvad målet er
 • Hvordan målet skal nås


Du skal så vidt muligt selv inddrages og godkende planen.


Døgninstitutionerne
I Grønland er der følgende 6 døgninstitutioner:


Døgninstitutionerne er specialiseret inden for hver deres handicap. Har du f.eks. skizofreni, skal du søge om plads på Sungiusarfik Aaqa.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl