CITES – For herboende

CITES – For herboende 

CITES er en global konvention (aftale) om registrering af og kontrol med international handel og transport af truede dyr og planter. CITES inddeler truede dyr og planter i 3 lister: I, II og III. Arter på liste I er mest truet og derfor underlagt de strengeste eksport- og importreguleringer.

Cirka 30 af de dyre og plantearter, der er listet i CITES, lever i Grønland. De mest almindelige er:

Arter, som reguleres under CITES

CITES Eksporttilladelse

IKKE udføres

Ingen restrektioner

Liste I arter

 

 

 

Finhval

X

 

Grønlandshval

X

 

Havørn

X

 

Kaskelot

X

 

Pukkelhval

X

 

Sildepisker/Vågehval (Østgrønland)

X

 

Liste II arter

 

 

 

Hvidhval

X

 

 

Isbjørn (midl. eksportstop)

X

 

Narhval (midl. eksportstop)

 

X

 

Spækhugger (midl. eksportstop)

 

X

 

Sildepisker/Vågehval (Vestgrønland)

X

 

 

Liste III arter

 

 

 

Hvalros

X

 

 

Ikke omfattet af CITES

 

 

 

Sæler

 

 

X

Rensdyr

 

 

X

Moskusokse

 

 

X

Får/lam

 

 

X


Når du bor i Grønland, er der særlige regler for hvad du må bringe ud af landet og hvilke tilladelser det kræver, hvis du vil sende eller medbringe genstande fremstillet af truede dyrearter.

Du betragtes som herboende, når du har opholdt dig i landet i mere end 185 dage.

Ved flytning
Når du flytter fra Grønland, kan du sende genstande fremstillet af arter fra liste II og liste III som bohave uden at have en CITES-eksporttilladelse. Bemærk at genstandende ikke må videresælges senere og ikke må gives som gave.

Hvis du i forbindelse med flytning vil udføre genstande fremstillet af arter fra liste I, skal du have både
 • En CITES eksporttilladelse fra Grønland
 • En CITES importtilladelse fra Danmark

Rejser til Danmark
Når du rejser til Danmark, må du medbringe gaver, som er fremstillet af arter på liste II og III. Hvis du vil medbringe sådanne gaver, skal du have en CITES-eksporttilladelse. Du må dog ikke medbringe gaver fremstillet af:
 • Narhval
 • Isbjørn
 • Hvalros
 • Arter på liste I (eksempelvis kaskelot)

Når du rejser til Danmark, må du desuden medbringe personlige ejendele, såsom smykker fremstillet af arterne på alle 3 lister.

Postforsendelser til Danmark
Du må sende produkter af arter fra liste II og III, hvis du forinden har fået en CITES-eksporttilladelse.

Husk at vedlægge tilladelserne i pakken.

Du må ikke sende isbjørne-, narhvals- og hvalros-produkter til Danmark samt produkter fra arter på liste I.

Kødforsendelser til Danmark
Du må sende eller medbringe hvalkød og mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval, hvis du forinden har fået
 • en CITES-eksporttilladelse
 • samt en CITES-importtilladelse hvis du medbringer kød og mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval

Forsendelserne skal være gavepakker til privat forbrug, på højst 5 kg.

Det er ikke tilladt at sende eller medbringe kød og mattak fra:
 • Finhval
 • Pukkelhval
 • Narhval
 • Isbjørn
 • Hvalros

Ansøgning
Hvis du vil udføre produkter, der er lavet af truede dyr, skal du udfylde og sende de relevante ansøgningsblanketter. Dem finder du her.

CITES Ansøgning om eksport (bruges ved bohaveflytning af liste I, rejser, postforsendelser og kødforsendelser)

Du skal sende den udfyldte blanket til CITES-kontoret i Departementet for Natur og Miljø.

CITES Ansøgning om import ved bohaveflytning til Danmark (bruges ved bohaveflytning af liste I samt medbringelse af kød og mattak)

Du skal sende den udfyldte blanket til Naturstyrelsen i Danmark.

Bemærk
Husk at søge i god tid, det kan tage op til 4 uger at få en CITES-tilladelse.

I tilfælde hvor der kræves importtilladelser fra andre lande, er du selv ansvarlig for at anskaffe ansøgningsskema og indhente importtilladelse.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til Cites kontoret.

Læs mere om CITES reglerne for herboende

Relaterede artikler

Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Cites kontor
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 67 18
Fax: (+299) 32 54 10
E-mail: cites@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl