Inatsisartut- og kommunalbestyrelsesvalg – Generelt om

Inatsisartut- og kommunalbestyrelsesvalg – Generelt om 

Ved inatsisatut- og kommunalvalgene skal borgene vælge de repræsentanter, som de ønsker skal træffe beslutninger på deres vegne i henholdsvis Inatsisartut og i kommunalbestyrelsen. Der afholdes ligeledes valg til fælles bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer under kommunalt regi. Uden for kommunernes inddeling afholdes valg til borgerrådet i Pituffik.


Valgnævn
Valg til Inatsisartut (Landstinget) ledes af Valgnævnet. Valgnævnet, der består af departementschefen for Formandens Departement i Selvstyret, direktøren for KANUKOKA samt biskoppen over Grønlands Stift. Valgnævnet fører en valgbog, hvori de væsentligste ting vedrørende valget anføres som f.eks. kandidater, partier og opgørelse af valget.

Valg til Kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, ledes af kommunernes valgbestyrelser der består af borgmesteren som formand og mindst to medlemmer af kommunalbestyrelsen. Valgbestyrelsen fører en valgbog, hvori de væsentligste ting vedrørende valget anføres som f.eks. kandidater, partier og opgørelsen af valget.


Valgbestyrelse og afstemningsleder
Valget forberedes og ledes i hver kommune af en valgbestyrelse. Valgbestyrelsen består af
  • Borgmesteren, som er formand for valgbestyrelsen
  • Og mindst 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af kommunalbestyrelsen

Valgbestyrelsen udpeger for hvert afstemningssted en afstemningsleder – en valgberettiget person som leder afstemningen inden for vedkommendes afstemningssted – og eventuelt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.


Inatsisartut valg
Inatsisartuts medlemmer vælges for en 4-årig periode. Valgperioden regnes fra valgdagen. Der kan udskrives valg i utide. Det er formanden for Naalakkersuisut, der udskriver valget og fastsætter valgdatoen.

Inatsisartut består af 31 medlemmer.

Grønland udgør én landstingskreds. Det vil sige, at alle kandidater stiller op i hele Grønland.


Kommunalbestyrelsesvalg
Kommunalbestyrelsens medlemmer vælges for en 4-årig periode. Valgperioden regnes fra 1. maj og valget foregår i april måned på den dag, der fastsættes af valgnævnet. Dette gælder også valg til bygdebestyrelserne og valg til fælles bygdebestyrelser.

Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer er som følger:
  • Qaasuitsup Kommunia: 21 kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • Qeqqata Kommunia: 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • Kommuneqarfik Sermersooq: 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer
  • Kommune Kujalleq: 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Hver kommune udgør én valgkreds. Det vil sige, at alle kandidater i en kommune stiller op i hele kommunen.


Yderligere information
Du kan finde yderligere oplysninger om valg på Selvstyrets hjemmeside – www.naalakkersuisut.gl – under Departement for Finanser og Indenrigsanliggender.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl

Formandens Departement
Imaneq 1A - 901
Postboks 1015
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 50 00
E-mail: govsec@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl