Alkoholbevilling

Generelt 

En alkoholbevilling er en tilladelse til at sælge eller udskænke alkohol.

Foreninger, klubber eller virksomheder, der ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal have en alkoholbevilling.

Betingelser 

Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der:
• er fyldt 25 år
• ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
• ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde
• ikke har modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser under forhold som efter § 8 i Inatsisartutlov om alkohol er til hinder for meddelelse af bevilling
• ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, og ikke er under konkursbehandling eller rekonstruktion

For selskaber gælder yderligere:
• at alle medlemmer af selskabets direktion og halvdelen af bestyrelsen opfylder betingelserne
• at alle hæftende deltagere i interessentskaber opfylder betingelserne

Salg 

Der findes 3 typer af alkoholbevillinger til brug for salg af alkoholholdige drikke:
• Bevilling til salg af alle typer alkoholholdige drikke – Skema A
• Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 16 volumenprocent alkohol – Skema A
• Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 4,10 volumenprocent alkohol – Skema A

Udskænkning 

Der findes 5 typer af alkoholbevillinger til udskænkning af alkoholholdige drikke:

• Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke – Skema B

• Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent – Skema B

• Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 4,10 volumenprocent – Skema B

• Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke til turister – Skema C

• Bevilling til enkeltstående offentlige arrangementer med udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent – Skema D

Ansøgning om 

Vil du, dit selskab eller forening søge om alkoholbevilling, skal du eller I udfylde den relevante ansøgningsblanket:

Skema A - Blanket til ansøgning om bevilling til salg af alkoholholdige drikke.

Skema B - Blanket til ansøgning om bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke.

Skema C - Blanket til ansøgning om turistbevilling til udskænkning af alle typer af alkoholholdige drikke.

Skema D - Blanket til ansøgning om lejlighedsbevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke op til 16%.

Alkoholpolitik for salgssteder (pdf)

Alkoholpolitik på udskænkningssteder og ved lejlighedsbevillinger (pdf)

Generelt gælder ifølge alkoholloven pr. 1. marts 2018 

Der må ikke sælges eller udskænkes alkohol til synligt berusede personer eller personer under 18 år. Dette skal fremgå tydeligt for kunder og gæster.

Der må ikke sælges eller udskænkes alkohol via en automat.

Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til udskænkningssteder, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person.

Erhvervsmæssigt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke må kun ske fra lokaler eller udendørsarealer, der er indrettet til formålet, og som er godkendt dertil.

Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning, skal have en alkoholbevilling.

Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for alkoholholdige drikke.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl