Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) 

Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) har som overordnet mål at foretage regionalt erhvervsudviklingsarbejde i Færøerne, Grønland, Island samt Vest- og Nordnorge. Hovedsekretariatet for samarbejdet ligger på Færøerne med undersekretariater i de øvrige lande.


Rammer for støtte
Der forvaltes støttemidler fra Nordisk Ministerråd, hvor den overordnede politik også fastlægges. Til orientering kan det nævnes, at NORA har følgende rammer for støtte:

  • NORA finansierer normalt op til 50 % af de samlede projektomkostninger
  • Bevillingsrammen per projekt er normalt mellem 50.000 og 500.000 kroner per år
  • Der udpeges en projektgruppe og NORA kan udpege en observatør til gruppen
  • Mulige resultater er offentligt tilgængelige


Ansøgning
NORA behandler ansøgninger løbende og indkalder ansøgninger én gang om året. Resultatet af NORA´s behandling af ansøgningerne er offentlig.

Vil du søge om støtte fra NORA, skal du lave en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

  • En dækkende beskrivelse af projektet
  • Angivelse af de involverede virksomheder eller aktører
  • Målsætning for projektet og forventet resultat (fremtidsudsigter)
  • Strategi for at opnå denne målsætning (fremtidsplan)
  • Budget og finansieringsplan


Yderligere information
Du kan læse mere om NORA på deres hjemmeside www.nora.fo.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
http://www.kujalleq.gl