Småskalaordningen – Generelt om og ansøgning

Småskalaordningen – Generelt om og ansøgning 

Inatsisartut ønsker at støtte op om udviklingen af mindre erhvervsaktiviteter på lokalt plan baseret på udnyttelse af grønlandske smykkesten og andre mineraler. Derfor er der fastsat detaljerede regler for at drive mineralefterforskning og – udnyttelse i mindre skala.

Småskalaordningen retter sig mod personer med fast tilknytning til Grønland. En småskalatilladelse giver ret til, inden for bestemte områder, at foretage forskellige typer mineralaktiviteter fra indsamling og brydning til forarbejdning og salg af smykkesten og andre mineraler.

Tilladelsestyper
Der findes 2 typer tilladelser til udførelse af småskalaaktiviteter:
  • Småskalatilladelse med eneret
  • Småskalatilladelse uden eneret

Betingelser
En småskalatilladelse kan kun gives til fysiske personer, ikke til virksomheder.

For at få en småskalatilladelse, skal du have boet og været skattepligtig i Grønland i minimum de seneste 5 år. Du kan søge om dispensation fra denne regel, hvis du kun midlertidigt har været væk fra Grønland, f.eks. på uddannelsesophold.

Du må maksimalt have 5 småskalatilladelser inden for et kalenderår. Dette inkluderer både småskalatilladelser med og uden eneret. Det vil sige, at man f.eks. kan have 2 småskalatilladelser uden eneret og 3 småskalatilladelser med eneret.

Ansøgning
Vil du søge om småskalatilladelse med eller uden eneret, skal du
  • indbetale et ansøgnings- og meddelelsesgebyr. Størrelsen på gebyret og kontonummer fremgår af ansøgningsblanketten
  • og udfylde den relevante ansøgningsblanket

Småskalatilladelse med eneret

Småskalatilladelse uden eneret

Du skal så vidt muligt udfylde den relevante ansøgningsblanket elektronisk.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge dokumentation for
  • at du har haft fast bopæl i Grønland i de forudgående 5 år
  • at du har været skattepligtig i Grønland i de forudgående 5 år
  • at du har indbetalt ansøgnings- og meddelelsesgebyret

Du kan få dokumentation herfor henholdsvis på kommunekontoret og ved Skattestyrelsen.

Udnyttelse og salg
Hvis du ønsker at udnytte og sælge værdifulde mineraler (diamant, safir, rubin, smaragd, chrysoberyl og opal) skal du udover ansøgning om småskalatilladelse med eneret, søge om en § 38-godkendelse, som består af en udnyttelsesplan og en nedlukningsplan.

Du ansøger om en § 38-godkendelse ved at udfylde nedenstående ansøgningsblanketter.

Udnyttelsesplan (bilag 5)

Nedlukningsplan (bilag 6)

Årsrapport

Når du har en småskalatilladelse, skal du indsende en årlig rapport, hvori du beskriver, hvilke aktiviteter du har lavet på din småskalatilladelse, om du har fået ny geologisk viden. Du skal også angive mængde og kvalitet af de brudte mineraler, eventuel forarbejdning, salg og eksport.

Du kan finde årsrapporten herunder:

Årsrapport (bilag 8)

Ansøgning samt bilag skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til Råstofstyrelsen.

Bemærk
Hvis du har brug for hjælp til ansøgningen eller har generelle spørgsmål til småskalaordningen, er du velkommen til at kontakte Råstofstyrelsen pr. e-mail.

Relaterede artikler

Departementet for Råstoffer
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 68 00
Fax: (+299) 32 43 02
E-mail: mmr@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Råstofstyrelsen
Postboks 930
3900 Nuuk

Telefon (+299) 34 68 00
E-mail: mlsa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl