Strukturpolitik i Kommune Kujalleq

Som led i kommunalbestyrelsens strukturpolitiske indsats er det for budgetåret 2016 besluttet at afsætte i alt otte millioner kroner til projekter, der falder inden for de områder, der er prioriteret i strukturpolitikken.

Strukturpolikken 

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har besluttet, at der skal gennemføres en strukturpolitik i kommunen. Målet for strukturpolitikken er at forøge antallet af borgere, der forsørger sig selv og deres familie.

Kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre en strukturpolitik bestående af foreløbigt tre spor:

Spor 1: Børn & unge
Spor 2: Inklusion af marginaliserede og udstødte
Spor 3: Ældreindsatsen med speciel fokus på ældres sundhed.

For finansåret 2016 har kommunalbestyrelsen afsat kr. 8 mio til strukturpolitisk pulje, som man kan søge til.

Hvem kan søge?

Alle kan søge midler fra puljen. Projekter, hvor der er finansiering fra andre kilder vil normalt blive prioriteret.

Hvordan søges der?

Vedlagte ansøgningsskema skal udfyldes. Ansøger må forvente, at projekter, der udvælges til videre behandling skal udarbejde flere oplysninger før en godkendelse foreligger.

Ansøgninger sendes til

Kommune Kujalleq
Borgmesterkontoret
Postbox 514
3920 – Qaqortoq

eller pr. e-mail: Kommunens email

Hvornår kan der søges?

Midler til strukturpolitiske indsatser kan søges løbende. Ansøgningerne færdiggøres til forelæggelse for kommunens Økonomi- og Planlægningsudvalg, der vurderer om ansøgning skal imødekommes, hvorefter endelig beslutning tages på efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om ansøgning kan fås ved henvendelse til Borgmesterkontoret.

Du kan søge midler fra strukturpolitisk puljer ved at trykke på billedet her: