Børne- og Kulturforvaltningen

Børne- og Kulturforvaltningen er placeret i Nanortalik og har forskellige afdelinger i Qaqortoq og Narsaq
Adresse:
Børne- og Kulturforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
E-mail:
bkforv@kujalleq.gl
Tlf:
+299 70 41 00

Børne- og Kulturforvaltningen 

Børne- og Kulturforvaltningen tager sig af spørgsmål, der vedrører drift af pædagogisk udviklende dagtilbud for børn i førskolealderen (i gamle dage daginstitutioner) samt drift af folkeskoleområdet i Kommune Kujalleq.

Forvaltningen har også fritidsområdet, foreninger og idrætsområdet.

Forvaltningen har det administrative ansvar for følgende opgaver på daginstitutionsområdet:
 • Sørge for, at Landstingets forordning på området føres ud i livet
 • Kontrollere, at landstingsforordningen og landstingsbekendtgørelser af området på institutionerne følges
 • Udarbejdelse af takster og budgetter for samtlige daginstitutioner og andre pædagogisk udviklende aktiviteter i kommunen
 • Budgetopfølgning af forbruget på området
 • Sørge for, at børn til daginstitutionerne indskrives og optages ud fra reglerne
 • Skrive regninger ud og kontrollere, at brugerne betaler deres regninger
 • Igangsætte pædagogisk udvikling af området
 • Følge med i, hvad der sker på området, således at der kan laves oplæg til beslutning i kommunens udvalg for skoler og daginstitutioner og kommunalbestyrelse
Forvaltningen har det administrative ansvar for følgende opgaver på folkeskoleområdet:
 • Sørge for, at Landstingets forordning på området føres ud i livet
 • Kontrollere, at landstingsforordningen og landstingsbekendtgørelser af området følges på skoler og andre undervisningssteder
 • Udarbejdelse af budgetter for samtlige skoler samt hjemmeundervisningssteder i kommunen
 • Budgetopfølgning af forbruget på området
 • Kontrollere og registrere, at alle børn får undervisning
 • Igangsætte pædagogisk udvikling af området
 • Følge med i, hvad der sker på området, således at der kan laves oplæg til beslutning i kommunens udvalg for skoler og daginstitutioner og kommunalbestyrelse