Teamleder for sagsbehandler på Handicap og Pensionsområde

En stilling som teamleder for sagsbehandler på handicap om pensionsområde er ledig til besættelse. Området hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq. Stillingen har fortiden hjemsted Narsaq.
Ansøgningsfrist:
15. september 2015
Sted/Afd:
Narsaq
Varighed:
Fast ansættelse
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015
Løn:
I overensstemmelse efter overensskomst

Kommune Kujalleq søger Teamleder 

Som Teamleder for sagsbehandlere på handicap og pensionsområdet får du til opgave bl.a.
• At lede og fordele sagsbehandlingsarbejde på området for 6 sagsbehandlere i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
• Kvalitetssikre at sagsbehandlingen sker efter gældende regelsæt
• Ajourfører sagsbehandlerne i henhold til lovgivning, regler m.v.
• Sikre og udvikle ensartet sagsbehandling i Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik
• Sikre at principielle sager tages op centralt i Kommune Kujalleq og til socialledelsen
• Sikre at vedtagne beslutninger føres ud i livet
• Sikre og skabe samarbejde mellem forvaltninger og andre samarbejdspartnere
• Vedligeholde og udvikle arbejdsgangs procedure
• Sikre at visitationsregler til ældrekollektiver, ældreboliger og alderdomshjem overholdes
• Deltagelse i forefaldende arbejdsopgaver i forvaltningen
• Deltagelse i diverse projekter
• Deltagelse i socialvagtordninger
• Og være stedfortræder for Omsorgsleder fravær

Af kvalifikations krav forventer vi;
• At du er uddannet socialrådgiver med ledelsesmæssig erfaring, gerne suppleret med grundlæggende leder uddannelse
• At du har erfaring med administrative opgave og økonomi styring
• Have kendskab til winformatik
• Have kendskab til gældende sociallovgivning og sagsbehandlingsretslige regler

Løn – og ansættelsesvilkår, sker efter aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stilling indenfor Grønlandsselvstyre og i kommunerne, som for tiden er fra skaltrin 46-50.
Herunder ret til, til - og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/ - overenskomst mellem Grønlandsselvstyre og pågældende forhandlingsberettiget organisation.

Nærmere oplysning om stilling, herunder stilling – funktionsbeskrivelse kan indhentes hos Omsorgsleder Maline Lyberth mall@kujalleq.gl tlf.: 64 53 73

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiver udtalelser mv. skal sendes til Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

hr-afd@kujalleq.gl