Kommune Kujalleq søger 2 socialrådgivere til pensionsområdet

Kommune Kujalleq pensions området er under udvikling, vi ønsker at fokusere på kvaliteten og fagligheden af sagsbehandlingen, og har derfor behov for 2 erfarende Socialrådgivere, der brænder for at løfte området med tiltrædelse: pr. 01. februar 2018 eller efter nærmere aftale. Stillingen ligger centralt placeret i Qaqortoq.. Forvaltningen skal sikre at sagsbehandlingen på alderspension og førtidspension og revurderinger af førtidspensionister sker i henhold til gældende regler og på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte.
Ansøgningsfrist:
29. januar 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomst

              Vi forventer at du:

  • Har en uddannelsesbaggrund som Bachelor Socialrådgiver – Socialrådgiver - Socialformidler
  • Har erfaring med helhedsorienteret sagsbehandling på pensionsområdet, dog ikke afgørende
  • Har gode samarbejdsevne og kan arbejde tværfagligt intern - ekstern
  • Har erfaringer med administrative opgaver og økonomi
  • Har gode kommunikative og formidlingskundskaber til borgere der tager udgangspunkt i mestring af eget liv
  • Kan lide at arbejde med udfordringer og indenfor et område, der er i konstant udvikling

 

 

Stillingens indhold er blandt andet:

  • Sikre sagsbehandling på pensionsområdet efter gældende regler
  • Udarbejdelse af handleplaner
  • At følge op på, at den tildelte støtte tilpasses efter borgerens aktuelle behov
  • Medskabe og aktiv deltagelse for god samarbejde og udvikling i afdelingen
  • Opfølgning og udarbejdelse af ressourceprofiler
  • Vurdering af ansøgning om førtidspension
  • Revurdering af allerede eksisterende førtidspensionssager

 

      

Socialforvaltningen tilbyder blandt andet:

Mulighed for god faglig sparring til hverdagen og gode kollegaer i et fagligt miljø

Pensionsområdet er adskilt fra handicapområdet og er under udvikling, hvorfor rette ansøger har mulighed for at præge indflydelse - ansvar og udvikling, hvor man i særdeleshed kan være med til forme, og dette ske i tæt samarbejde med nærmeste overordnede og gode kollegaer på området. Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Hvor der er behov for tilkalde socialvagt ordning kan forventes tilkobles ordningen.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelse ført begynde, når kommune har indhentet børneattest. Børne attesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale om klassificering af visse tjenestemandslignende stillinger inden for Grønlands Selvstyre og i kommunerne.

Der stilles personale bolig til rådighed, hvortil der betales husleje m.m. efter gældende regler. Ligesom der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning – og eftermindst 3 års ansættelse – fratrædelse og bohaveflytning ifølge gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse Ledende Socialrådgiver Larseraq Poulsen mail: Lapo@kujalleq.gl

Du kan endvidere læse mere om kommunen på vores hjemmeside www.kujalleq.gl

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq i hænde senest 29 Januar  2018 kl.08.00

 

Ansøgning eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl