Kommune Kujalleq søger en Kultur- og fritidsleder i Qaqortoq

Til snarest tiltrædelse eller pr. 01. februar 2018.
Stillingen er organisatorisk placeret under forvaltningen for Kultur, fritid og forebyggelse i Qaqortoq.
Kultur – og fritidslederen i Qaqortoq refererer til forvaltningschefen, der er placeret i Qaqortoq.
Ansøgningsfrist:
19. januar 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. februar 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Primære arbejdsopgaver:

 • Forestår tilrettelæggelse af og tilfører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i Qaqortoq.

 • Fører tilsyn med fritidsundervisning for børn, unge og voksne i bygderne.
 • Fører tilsyn med ungdomsklubben.
 • Fører tilsyn med forebyggelse i Qaqortoq og omegn.
 • Indstiller vedrørende ansættelse af ledere og være nærmeste overordnet for medarbejdere i ovennævnte områder.
 • Ansætter undervisere til fritidsundervisning.
 • Udarbejder plan for fritidsvirksomhed, kultur og folkeoplysning for byen Qaqortoq og omegn.
 • Udarbejder plan for forebyggelse i Qaqortoq og omegn i samarbejde med forebyggelseskonsulenten.
 • Forestår planlægning og gennemførelse af kulturuger og nationaldage.
 • Forestår som ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kulturelle og folkeoplysende arrangementer.
 • Fremme foreningsarbejde samt frivillighed inden for sport og andre frivillige foreninger
 • Varetage opgaver herunder bl.a. foreningsregistreringer og holde ajour med foreningernes aflevering af reviderede regnskaber mv.
 • Rådgivning og konsulentbistand for nye og eksisterende foreninger
 • Afholde kurser om foreningsarbejde, frivilligarbejde mv.
 • Udarbejde forslag om fornyelse af tilskudsregler
 • Ansvarlig for idræts og forenings udvikling
 • Sparring og samarbejde med øvrige kollegaer under forvaltningen
 • Sagsbehandling af ansøgninger
 • Udarbejder og fører kontrol med budgetter for ansvarlige områder.
 • Attester og anviser inden for ovennævnte områder i overensstemmelse med kommunens kasse - og regnskabsinstruks.
 • Ad hoc opgaver fra ledelsen

 

Vi forventer følgende kvalifikationer til stillingen:

 • HK uddannet, NI-2 eller relevant uddannelse

 • Solid erfaring med foreningsarbejde

 • Erfaring med Winformatik vil være en fordel

 • Skal kunne rådgive omkring budgetoverslag i forbindelse med projekter og ansøgninger

 • Fortrolig med EDB på brugerniveau

 • Selvstændig, har ordenssans og grundighed i udførelsen af opgaverne

 • Fleksibel og gode samarbejdsevner

 • Villig til at påtage sig nye opgaver efter behov

 • Dobbeltsproget

 

Løn og ansættelsesforhold:

 

Løn og ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår efter gældende aftaler mellem IMAK og Naalakkersuisut.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forvaltningschef for Kultur, fritid og forebyggelse

Mikael Mansi Rasmussen tlf. 70 41 00. E-mail: mira@kujalleq.gl

 

Yderligere oplysninger om kommunen kan ses på www.kujalleq.gl.

 

Straffe- og børneattest: 
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet. 
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet. 

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 19. januar 2018 kl. 16.00 og sendes til:

 

<br> 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen