Forebyggelseskonsulent i Kommune Kujalleq Nanortalik

Til ansættelse pr. 01. april 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
11. marts 2018
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. april 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq Nanortalik søger en Forebyggelseskonsulent. Organisatorisk er Forebyggelseskonsulenten placeret under forvaltning for Kultur, fritid og forebyggelse. Nærmeste overordnet er Kultur- og fritidslederen i Nanortalik. Arbejdet vil bestå følgende:

 

 • Koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Nanortalik by, inkl. bygderne.

 • Ansvarlig for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik.

 • Følge med i samfundsudvikling samt lokale samfund og iværksætte det forebyggende arbejd så tidligt som muligt.

 • Med ansvar for opstilling af forebyggende aktivitetsplan i kommunen.

 • Koordinere eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.

 • Igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- handlingsplan i bostederne.

 • Foretage i samarbejd med skoler, institutioner – borger konkrete oplysningskampagne.

 • Samarbejd med foreninger om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter.

 • Ansvarlig for evaluering og opfølgning af lokale projekter – inkl. Folkesundhedsprogram II – Inuuneritta II

 • Budgettering af forebyggelsesområdet.

 • Aktiv og koordinerende rolle i sundhedspædagogisk arbejd.

 • Aktiv deltagelse og erfaringsudvikling mellem forebyggelseskonsulenter, samt mulighed for ”udstationering” i bostederne – fleksibilitet.

 • Sekretær og rådgivende i Ad-hoc udvalget i bostederne.

 • Bistår og have til opgave at oprette samarbejdsudvalget i bygderne, samt sikre kontinuiteten.

 • Bistår fleksibilitet mellem byerne/bostederne med faglige kompetencer.  

 

Kvalifikationer:

 • Have interesse i forebyggende og sundhedsfremmende arbejd.

 • Have viljen til at deltage aktivt i udviklingen i den forebyggende indsats i kommunen.

 • Dobbeltsprog (grønlandsk og dansk).

 • Udadvendt.

 • Inspirerende.

 • Have overblik.

 • Have gode samarbejdsevner.

 • Være i stand til at koordinere arbejd i byen og bygderne.

 • Være fleksibilitet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

 

Uddannelseskrav inden for socialområde, sundhedsområde, læreuddannet eller anden relevante uddannelse inden for børn og unge arbejd.

 

Ansættelsesvilkår og løn i henhold til AK’s funktionsoverindkomst.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Samuel Simonsen e-mail sams@kujalleq.gl eller tlf. 61 41 41

 

Ansøgning med straffeattest, eksamensbeviser, tidlige arbejd, udtalelser skal være i Kommune Kujalleq, Qaqortoq i hænde senest d. 11. marts 2018, sendes til:


Kommune Kujalleq
HR-afdelingen
Postboks 514
3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

 

"Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen"