Hjemmehjælpskoordinator

Stilling som Hjemmehjælpskoordinator på hjemmehjælpsområdet i Qaqortoq
GENOPSLAG

En stilling som hjemmehjælpskoordinator i Qaqortoq er ledig til besættelse pr. 01. juni 2018, eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
26. april 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2018
Løn:
I henhold til gældene overenskomster

Stillingen hører under socialforvaltning i Kommune Kujalleq, organisatorisk hører området under Fagchef for Handicap, Ældre – og Pensioner. Efter Kommunalbestyrelsens vedtagne organisationsplan fra 1.januar 2017, har rette ansøger i højere grad mulighed for at præge udvikling af området for hele Kommune Kujalleq.

 

Hjemmehjælpskoordinatorens kerneområde er, at sikre at der sker effektiv hjemmehjælp, og at der i høj grad er borgertilfredshed, og borger generelt oplever sammenhæng for ydelsen

 

Stillingens indhold er blandt andet:

 • Sikre at løse hjemmehjælpsområdet i Qaqortoq, og dens tilhørende bygder
 • Sikre at føre tilsyn samt opsøgende arbejde, hvortil der skal og ydet hjemmehjælp og støtte
 • Sikre at ansøgninger behandles på forsvarligvis, efter vedtagne kvalitetsstandarder
 • Sikre en kontinuerlig sidemandsoplæringer på hjemmehjælpere samt udvikling af området og højne kvaliteten
 • Sikre opsøgende arbejde og have indsigt i tværgående samarbejde, hvor til borgere har behov for hjemmehjælp
 • Sikre at kontinuerlig og tæt tværfaglig samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre at der sker årlig rapport afleveres Fagchef

 

Af kvalifikations krav forventer vi;

 • At du mindst har en Sundheds – eller social faglig uddannelsesbaggrund
 • At du har erfaring med hjemmehjælpsområde
 • At du besidder ansvarlighed og selvstændighed for løsning af opgaven, og besidder gode ideer og initiativ til nye tiltag, og god planlægger
 • At du har erfaring med administrative opgaver, og økonomi, og gode IT kundskaber
 • At du er i besiddelse af gode kommunikative og gode formidlings budskaber, og er målrettet
 • At du har det fornødne kendskab til sagsbehandling, og er i besiddelse af gode formuleringsevne såvel skriftlig og mundtligt på grønlandsk og dansk

 

Vi tilbyder;

 • En udfordrende og et afvekslende og til tider travlt arbejde, hvor du vil have mulighed for at præge området og udvikling på området
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling i tæt samarbejde med andre hjemmehjælpskoordinatorer i Kommune Kujalleq
 • Selvstændighed og ansvar og medbestemmelse på området

 

Ansættelse og aflønning:

Stillingen er klassificeret AK-overenskomst – afdelingsleder. For udefra kommende ansøgere, vil der stilles bolig til rådighed efter familiens størrelse, samt flytte og rejseomkostninger ske eftergældende regler

 

Straffeattest:

Stillingen er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelse først begynde, når Kommunen har modtaget straffeattest

 

Nærmere oplysninger kan indhentes Fagchef Maline Lyberth i Qaqortoq mall@kujalleq.gl 64 53 73, eller stedfortræder Nauja Ottossen Knudsen nokn@kujalleq.gl  64 53 82

 

Ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse samt uddannelsesbevis, m.m. skal være kommunen i hænde senest 26. april 2018.


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen