Tale-/Høre-/sprogkonsulent i MISI-Kujalleq

Kommune Kujalleq søger tale-/høre-/sprogkonsulent
GENOPSLAG

Kommune Kujalleq søger en talepædagog, tale-hørepædagog eller en tale-hørelærer til stillingen som konsulent med placering i MISI-Kujalleq - ledig til besættelse 01. juni 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. maj 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

MISI-Kujalleq er normeret til én ledende psykolog, én assisterende psykolog, én konsulent for specialundervisning og en høre/tale/sprogkonsulent samt en kontorfuldmægtig. Tale/høre konsulenten indgår i MISI-Kujalleq’s team og referer til ledende psykolog.

 

Stillingens formål:

Høre/tale/sprogkonsulenten indgår i MISI-Kujalleq’s team med henblik på at rådgive og vejlede børn og unge mellem 0-18 år, forældre, børneinstitutioner og skoler, som arbejder med børn og unge med høre/taleproblematikker.

 

Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:

1)Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3

2)Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 

Kvalifikationer:

 • Er uddannet lærer eller pædagog med speciallæreruddannelse, med tale/høredelen eller videreuddannelse på DPU som talepædagog, eller en Pd. i logopædi.
 • Har erfaring med børne- og ungeområdet inden for daginstitution, skole og familier.
 • Har kendskab til og erfaring med undervisningsmetoder, teknikker, materialer og deres anvendelighed over for børn med specifikke tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, og gerne overfor hørehæmmede børn.
 • Har kendskab til og erfaring med undersøgelser og observationer af børn.
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk.
 • Kan udholde en travl hverdag hvor vanskelige situationer forekommer.
 • Kan arbejde i et system der bygger på grønlandsk sprog og kultur.
 • Kan arbejde selvstændigt.

 

Kerneydelser

 • Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner, samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag.

 

Vi tilbyder:

 • En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver
 • Høj faglighed og tværfagligt arbejde
 • Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
 • Gode udviklingsmuligheder

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

 

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

 

Stillingen aflønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. § 10 stk. 1 i løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr.

 

For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte skolekonsulent Magdaline Geraae, telefon +299 61 41 46 eller e-mailadresse: mage@kujalleq.gl.

 

Ansøgninger skal være Kommune Kujalleq senest den 23. maj 2018. Ansøgninger eksamensbeviser, udtalelser m.v. fremsendes til


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen