Afdelingsleder

Kommune Kujalleq søger afdelingsleder til familiehuset i Nanortalik:

Familiehuset i Nanortalik søger Afdelingsleder med tiltrædelse pr. 01. oktober 2018 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
24. august 2018
Sted/Afd:
Nanortalik
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Familiehuset har som projekt med socialt formål til opgave at formidle psykosociale tilbud i Nanortalik i samarbejde med Lederen af Familiecenter i Qaqortoq. Familiehuset i Nanortalik arbejder tæt sammen med Familiecenteret i Qaqortoq og dermed den nærmeste overordnede.

 

Personalenormeringen omfatter en familievejleder/tidlig indsats medarbejder, to ungerådgiver og rengøringsassistent.

 

Husets aktiviteter sammensættes af en vifte af varierede tilbud. Nogle er samtlige, andre er tilbagevendende aktiviteter. Heraf kan nævnes:

  • Lede og uddelegere opgaver
  • Økonomiske ansvarlige for budgetramme der er afsat til driften af Familiehuset
  • Afdelingslederen har ansvaret for at sårbar familier bliver visiteret gennem myndigheden.
  • Ansvaret for at vejlede og rådgive ift. visiterede familier.
  • Afdelingslederen har ansvaret om at uddelegering af opgaver i forhold til systemisk familiebehandling.
  • Ansvar ift. udførelsen af statistisk vedr. klienter
  • Sikre behandlingsindsatsen over for familier, især samarbejde med rejsende psykologer. At der foretages visitationsmøder med en sagsbehandler, samt forsamtaler og statusmøder med familier
  • Kompetenceudvikling og personlig udvikling både personale og klientalt
  • Planlægning af aktiviteter i samarbejde med personalet, såsom familiehøjskole
  • Planlægge personalemøder og daglige evalueringer

 

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Arbejdsopgaver:

I øvrigt omfatter for afdelingslederen udførsel af ledelse samt uddelegering af opgaver. Deltagelse i visitation af familiehusets kursister. Beregning af statistik over husets aktiviteter. Planlægning af aktiviteter/behandling hos rejsendepsykologer i samarbejde med denne og Centerleder. Formulering af oplæg til socialudvalget vedrørende familier og klienter. Medvirken i efteruddannelse og supervision af personalet. Undervisning af kursister samt deltagelse i behandling af henviste klienter. Ved afdelingsleders fravær varetages dennes funktion af souschefen.

 

Ansvarsområde:

Indeholder budgetstyring, skemalægning, personaleleje, drift af institutionen, rettidig omhu i planlægning og udførelse af arbejdet, samarbejde med husets medarbejdere og den kommunale forvaltning.

 

Uddannelseskrav:

Til afdelingslederen henviser til faglig baggrundt i et af de sociale eller pædagogiske fag. Dertil forventes en pædagogisk efteruddannelse i PG, årskursus, pædagogikum eller lignende. Desuden har afdelingslederens erfaring i ledelse og samarbejde. Som en selvfølge er lederen dobbeltsproget i grønlandsk/dansk.

 

De personlig kvaliteter:

Peger på medarbejdere, som er stabile og systematiske men også kreative, bevidste om sin egen dygtighed, men også nysgerrige efter at lære nyt, besidder menneskelige kvaliteter, som gør medarbejderne til naturlige forbilleder for sine omgivelser.

 

Løn – og ansættelsesforhold:

Referer til de gældende overenskomster samt personlige kvalifikationer. Der betales rejseudgifter og bohaveflytning efter de gældende regler. Kommunen er behjælpelig med anskaffe en passende bolig fra kommunens personaleboligpulje.

 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Leder af Familiecenter Naja Lund Kielsen tlf. 64 54 22 eller pr. e-mail: naki@kujalleq.gl

 

Ansøgning med straffeattest, og med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilag kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser mv. skal være kommunen i hænde senest den 24. august 2018 til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen