Forvaltningschef for Teknik og Miljø forvaltning

Forvaltningschef for Teknik og Miljø forvaltning:

Kommune Kujalleq søger en Forvaltningschef for Teknik og Miljø pr. 01.oktober 2018 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
29. august 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2018
Løn:
I henhold til gældende aftaler/overenskomster

Kommune Kujalleq tilbyder en spændende og udfordrende chefstilling på det tekniske område til en talentfuld leder, der har lyst, mod og evner til at gøre en indsats inden for ledelse i kommunen.

 

Som Teknisk Chef i Kommune Kujalleq indgår du i kommunens chefgruppe, der består af Kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren samt forvaltningscheferne fra øvrige forvaltningsgrene. Du vil komme til at referere til kommunaldirektøren. I chefgruppen lægger vi vægt på et tæt, godt og tillidsfuldt samarbejde, og prioriterer at arbejde på tværs af fagligheder og ansvarsområder.

 

Kommune Kujalleq er den sydligste kommune i Grønland, der består af 3 byer (Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq) og 11 bygder, så du vil have en del rejseaktivitet i forbindelse med dit job. Forvaltningen ledes af den tekniske chef, som er placeret med stabsfunktion og ledelse i Qaqortoq.

 

Teknisk forvaltning er i administrationen normeret som følger:

 • Teknisk afdeling i Nanortalik er normeret med 1 ½ ansatte.
 • Teknisk afdeling Narsaq er normeret med 3 ansatte.
 • Teknisk afdeling i Qaqortoq er normeret med 10 ansatte.

 

Teknisk Forvaltnings opgaver omfatter myndighed, drift og udvikling af planlægningsområdet, miljøområdet, byggesagsbehandling og arealtildelinger, renovation, veje og trafik, samt de grønne områder. Endvidere fungerer forvaltningen som bygherreadministrator for kommunale renoverings- og anlægsprojekter.

 

Dine kvalifikationer:

Vi leder efter en, som

 • Har praktisk ledelseserfaring,
 • Kan udvikle området, samtidig med at den løbende daglige drift gennemføres i overensstemmelse med de politiske krav,
 • Kan sikre, at fastsatte mål for forvaltningen nås,
 • Tænker i helhedsorienterende tværgående løsninger,
 • Kan sikre læring af begåede fejl, så de bidrager til at gøre forvaltningens ydelser endnu bedre,
 • Dobbeltsproget ansøgere vil blive foretrukket, men er ingen betingelse.

 

Der lægges derfor vægt på følgende kvalifikationer:

 • At din uddannelsesbaggrund og den opnåede erfaring understøtter stillingens indhold og opgaver,
 • At du har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, gerne med erfaring som rådgiver og sparringspartner for det politiske niveau,
 • Gode samarbejdsevner,
 • Godt kendskab til Teknik og Miljøområdet; det kan både være en teknisk akademisk uddannelse eller en mere almen generalistuddannelse suppleret med relevant efteruddannelse.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et arbejde med store faglige og ledelsesmæssige udfordringer.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Gode kolleger og et godt samarbejdsklima.
 • Naturoplevelser og fritidsmuligheder i et af Grønlands landskabeligt og kulturhistorisk set mest spændende områder.

 

Løn og ansættelsesforhold.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst - cheflønsaftale.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales depositum/husleje for efter gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse, samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Administrerende direktør Kim Dahl telefon nr. +299 64 53 10 e-mail kida@kujalleq.gl eller Forvaltnignschef Leif Baadh telefon nr. +299 64 54 00 eller e-mail lewb@kujalleq.gl

 

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde senest 29. august 2018 kl. 12:00 og sendes til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen