Skoleinspektør

Skoleinspektør til Narsap Atuarfia på særlige åremålsvilkar.

Skoleinspektørstillingen opslås til besættelse pr. 01. november 2018 eller nærmere aftale:
Ansøgningsfrist:
25. september 2018
Sted/Afd:
Narsaq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Kommune Kujalleq, personalet på Narsap Atuarfia, elever og ikke mindst forældre ønsker at få en målrettet og visionær leder, der sammen med resten af ledelsen og skolens øvrige personale formår at løfte skolen og skabe fremgang pædagogisk og resultatmæssigt.

 

Information om Narsaq skole

 • Der er omkring 200 elever.
 • Der er en normering på 26 lærere.
 • Skolen er opdelt i 3 afdelinger.
 • Lærerne er gode til at samarbejde og tager godt imod nye kolleger.
 • Alle afdelinger har deres egen aula.
 • Der er også en stor fælles aula, hvor lærere og elever kan samles.
 • Der er et dramalokale og musikafdeling.
 • Ud over pædagogisk værksted har afdeling 2 og 3 deres egne arbejdsområder.
 • Alle undervisningslokaler har smartboards med navnet ”Prowise”.
 • Alle elever har iPads, som bruges til undervisning.
 • Lærerne bruger lærerintra godt, og forældreintra er indført.
 • Inden for skolen må man ikke bruge udendørs sko.
 • Skolen blev gennemrenoveret og udbygget med ny afdeling for 3 år siden og fremstår som den mest moderne skole i Grønland.
 • Selv om der er gået 3 år efter renovering/udbygning, fremstår skolen stadig som nyt, da alle brugere passer godt på den.
 • Skolen er i gang med en plan for at højne elevernes resultater.
 • Der er en målsætning om, at elever ikke mister undervisningslektioner. Dertil er der udarbejdet en plan.

 

Vi ønsker en leder:

 • Der har evnen til at lede, rådgive og vejlede lærerne og føre tilsyn
 • Der har en økonomisk forståelse og kan arbejde med store budgetter
 • Der følger op på målene og kan samarbejde både opad og nedad med respekt for de forskellige grupper i organisationen.

 

Vi lægger vægt på:

 

 • At du er god til at samarbejde, både med lærerne, øvrige medarbejdere og dine foresatte.
 • At du forstår din rolle som leder og ansvaret, der følger med.
 • At du er god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt
 • At du er i stand til at modstå pres i dit daglige arbejde
 • At du er loyal over for dine arbejdsgivere
 • At du behersker grønlandsk og dansk godt, men evnen til at lede har 1. prioritet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Hvis du mener du kan indfri disse udfordringer, skal du skrive din ansøgning.

 

Skoleinspektørens nærmeste foresatte er Kommune Kujalleq’s forvaltningschef for skoler, - og daginstitutioner, der har placering i kommunens administration i Nanortalik.

 

Ansættelsesvilkår:

For ansættelsesforholdet gælder Hovedaftale af 28.10. 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

 

Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår indebærer, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders ansættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl., § 7 på løntrin 36 med et særligt tillæg på kr. 60.940,00 årligt.

 

Der vil blive stillet en bolig til rådighed, der betales efter gældende regler. Der kan dog være ventetid på boligen. I tilfælde af ventetid, vil kommunen stille vakantindkvartering til rådighed, hvoraf der betales skat efter gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan rettes til forvaltningschef for skole, - og daginstitutions- og innovationsforvaltningen Jens Korneliussen på telefon direkte + 299 61 41 01 eller mobilnummer + 299 53 86 65. Der er også mulighed for at skrive til e-mails-adresse jeko@kujalleq.gl.

 

Ansøgningen indeholdende CV, relevante eksamensbeviser og referencer stiles til Ansøgningsfristen er tirsdag den 25. september 2018:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen