Socialchef

Kommune Kujalleq Søger Socialchef
GENOPSLAG

Stillingen som Socialchef er ledig til besættelse pr. 01. november 2018 eller nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
26. oktober 2018
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. november 2018
Løn:
I henhold til gældende overenskomster

Stillingen dækker geografisk hele Kommune Kujalleq og tjenestestedet er Qaqortoq by.

 

Nærmeste foresatte er kommunaldirektøren.

 

Du er en person, som:

  • Har indgående kendskab til sociallovgivningen i Grønland og som er vant til at administrere disse i det daglige. Skal være faglig kompetent og skal kunne inspirere personalet korrekt i sagsbehandling og beslutningsgrundlag og beslutninger.
  • Har betydelig ledelseserfaring, meget gerne på socialområdet.
  • Skaber samarbejde og som er uddelegerende. Kommune Kujalleq vægter det at kunne samarbejde meget højt, Du skal kunne kommunikere med hele personalet og derigennem skabe samarbejde og resultater.
  • Som kan lede projekter og opgaver, da vi er en kommune i udvikling, hvilket stiller krav til ledelsesform og kommunikationsform.
  • Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes, men det er ingen betingelse.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen besættes efter ASG-chefoverenskomst. Ansættelse på tjenestemandsvilkår kan komme på tale, såfremt ansøger allerede er ansat som tjenestemand.

 

Der kan stilles bolig til rådighed, for hvilket der betales efter gældende regler.

 

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger vedr. stillingen og dennes indhold, kan man kontakte vicedirektør Carsten Frank Hansen på mail: cafh@kujalleq.gl eller tlf. 645320.

 

Ansøgning skal være Kommunen i hænde senest onsdag d. 26. september 2018 kl. 12:00 Ansøgning inkl. cv. og andet relevant materiale bedes sendt til:


Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Box 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen