Suliffissat

Kommunimi atorfiit inuttassarsiuunneqartut uani takuneqarsinnaapput
Job
Inuusuttunut siunnersortinit marluk

Qaqortumi Neriusaaq inuusuttunut siunnersortinik pissarsiorpoq

Qaqortumi Neriusaaq marlunnik inuusuttunut siunnersortissarsiorpoq 2019-imi februarip aallaqqaataani imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussanik.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Nanortalimmi kontorfuldmægtig

Nanortalimmi Sullissivimmi Kontorfuldmægtig-mik sulisussarsiorpoq ulloq 01. Februar 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Isumaginninnermi Siunnersorti imaluunniit Sullissisoq

Isumaginninnermi siunnersortimik / sullissisumik pikkorissumik
ALLAGARSIUTEQQITAQ:

Kommune Kujalleq pikkorissumik tunniusimasumillu Qaqortumi immikkoortortatsinnut sulisussarsiorpoq februaarip ulluisa aallaqqaataa 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Timikkut sungiusaasoq imaluunniit Pillorissaasoq

Kommune Kujalleq pillorissaasumik imaluunniit timimik sungiusaasumik Qaqortumi aallaaveqartussamik pissarsiorpoq
ALLAGARSIUTEQQITAQ:

Kommune Kujalleq isumaginnittoqarfimmi timimik sungiusaasumik imaluunniit pillorissaasumik januaarip aallaqqaataanni, 2019-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik pissarsiorpoq.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Pedel

Kommune Kujalleq Qaqortumi pedelissarsiorpoq januaarip ulluisa 15-ianni 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Qaqortumi Teknik-erimik

Qaqortumi Teknikkeqarnermut Ingerlatsivimmi teknikeritut/nunaminertalerisutut atorfik:

Kommune Kujallermi Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi Teknikeritut/nunaminertalerisutut februaarip aallaqqaataa, 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiuunneqarpoq.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Teknik-eqarfimmi pilersaarusiortoq

Teknikkeqarnermut Ingerlatsivimmut pilersaarusiornermut pisortaq

Kommune Kujallermi Teknikkeqarnermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmi pilersaarusiornermut pisortatut atorfik februaarip aallaqqaataa, 2019 aallarnerfigalugu imaluunniit sukumiinerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut inuttassarsiuunneqarpoq.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Pitsaaliuinermik Siunnersorti

Kommune Kujalleq Narsami Pitsaaliuinermik siunnersortimik pissarsiorpoq:
ALLAGARSIUTEQQITAQ:

01. februar 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

4. januar 2019
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Perorsaasumik Nanortalimmi

Nanortalimmi nakkutigineqarluni sullivik perorsaasumik assingusumilluunniit ilinniagalimmik pissarsiorpoq.
Atorfininneq januaarip aallaqqaataani 2019-imi tamatumaluunniit kingorna piaarnerpaamik pissaaq.

Nanortalimmi nakkutigineqarluni sullivimmi atuisut tarnimikkut innarluutillit perorsaasumik aalajangersimasumik atorfinittussamik pissarsiorput.
Isumaginninnermi perorsaasutut imaluunniit assingusumik ilinniagaqarsimassaatit.

28. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Tapersersorti

Nanortalimmi najugaqatigiiffik Perorsaasoq, socialassistenti imaluunniit socialhjælper:

Kommune Kujalleq perorsaasumik, socialassistentimik imaluunniit socialhjælperimik pissarsiorpoq 1. januar 2019 imaluunniit tamatuma kingorna piaarnerpaamik atorfinttussamik.

28. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Narsami Isumaginninnermi siunnersortimik

Kommune Kujallermi Annertuumik innarluutilinnik sullissiussamik Narsami
Inunnik isumaginninnermut siunnersortimik pissarsiorneq
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Kommune Kujalleq annertuumik innarlutilinnik sullissisussamik isumaginninninnermik siunnersortimik pikkorissumik tunniusimasumillu pissarsiorpoq 01. februar 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunnit atorfinittussamik.

27. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Qaqortumi isumaginninnermi siunnersortimik taartaasussamik

Tasersuup atuarfiani isumaginninnermi siunnersortip ernereernerup kingorna sulinngiffeqarnerani taartaasussamik.

Qaqortumi Tasersuup Atuarfiani januarip ulluisa aallaqqaataani 2019 aallarnerfigalugu, imaluunniit sukumiisumik isumatigiissuteqarnikkut, ernereernerup kingorna taartaassussaq inuttassarsiunneqarpoq.

21. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Klubimi isumaginninnermi ikiortimik

Meeqqat Inuusuttullu sukisaarsaartarfiat ”Kaassassuk” Klub-imi isumaginninnermi ikiorti-mik pissarsiorpoqt:

Ulloq 01. januar 2019 imaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfinittussamik.

17. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Klub-imi tullersortimik

Meeqqat Inuusuttullu sukisaarsaartarfiat ”Kaassassuk” Klub-imi Tullersortimik pissarsiorpoq:

Ulloq 01. Januar 2018 imaluunniit isumaqatigiinnikkut atorfinittussamik.

17. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Ingerlatsivimmi pisortaq


Atuarfeqarnermut meeqqeriveqarnermullu ingerlatsivimmi pisortaq

Kommune Kujalleq Atuarfeqarnermut meeqqeriveqarnermullu ingerlatsivimmi pisortassarsiorpoq 2019-imi februaarip ulluisa aallaqqaataanni imaluunniit erseqqinnerusumik isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.

15. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk
Job
Narsarsuarmi ilinniarsimasumik pisortassarsiorneq


Kommune Kujalleq-mi Narsarsuaq Meeqqerivimmi akuleriinni ”Orpinnguaq”-mi perorsaasutut ilinniarsimasumik pisortassarsiorpoq.
ALLAGARSIUTEQQITAQ

Illit Perorsaasutut ilinniarsimaguit allamillu misilittaarusullutit nutaaliorusussuseqaruillu taava illerpiaq amigaatigaatsigit. Pisortassaq sulilersussaq 15. december 2018 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

15. december 2018
Atorfimmut tunngasoq takuuk