Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg nr. 6, oktober 2015

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 som muliggør etablering af et kollegie i 3 etager på Walsøevej/Skolevej.
2. oktober 2015
Forslaget kan ses her eller på Borgerservice i byer og bygder.

Indsigelser og bemærkninger sendes til e-mail arealadm@kujalleq.gl eller

Kommune Kujalleq
Boks 514
3920 Qaqortoq

Høringsfrist til den 13. november 2015