Kommuneplantillæg nr. 5 – hytter ved Narsarsuaq

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 23/9 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 endeligt og offentligt bekendtgjort det den 12. oktober 2015.
13. oktober 2015