Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 5 – illuaqqat Narsarsuup eqqaani

Kommunalbestyrelsip ulloq 23/9 2015 ataatsimiinnermini kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 5 inaarutaasumik akuersissutigaa akuersinerlu ulloq den 12. oktober 2015 tamanut nalunaarutigalugu.
13. oktober 2015