Kommuneplantillæg nr. 6 for et område ved Walsøevej i Qaqortoq

Kommuneplantillæg nr. 6 for et område ved Walsøevej i Qaqortoq, der giver mulighed for opførelse af et kollegie.
Kommuneplantillæg nr. 6. for Kommune Kujalleq giver mulighed for at opføre et kollegie i 3 etager i område 200-A8 ved Walsøevej i Qaqortoq. Forslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra den 2. oktober til den 13. november 2015 og er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. december 2015 og gældende fra denne offentlige bekendtgørelse den 15/1 2016. Se tillæg nr.6 her
18. januar 2016