Høring til selvbyggerhus i Nanortalik

23. juni 2016