Høring til grusgrav i Qaqortoq "Iterlak"

7. juli 2016

Høring til grusgrav i Qaqortoq