Etablering af ny produktionshal i Nanortalik

Offentlig høring under teknisk forvaltning
22. juli 2016
Hent høringsskrivelsen her