Nanortalimmi tunisassiorfimmik nutaamik pilersitsineq

Innuttaasunut tusarniaaneq teknik -eqarnermut immikkoortortaqarfimmiit.
22. juli 2016
Tusarniaaneq pillugu una atuaruk