Tusarniaaneq Narsami B 995 Qimmersalik eqqaani ivikkanik naatsitineq pillugu

2. marts 2017

Tusarniaaneq Narsami B 995 Qimmersalik ivikkanik naatsisinissaq pillugu