Høring til hytte ved Akinnera Nanortalik

17. august 2017