Høring til Kunstrelief udhugget i sten i Nanortalik

12. september 2017