Horing til ny hytte og ny mast i Nanortalik

4. september 2018