Offentlig licitation om snerydning i Qaqortoq

10. oktober 2018