airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Nordlys over Sermilik hostel ved Tasiusaq fåreholdersted
Rejserapport kommune Kujalleq 2019
En af handicaptalsmandens opgaver er at vurdere de forhold som personer med handicap lever under.
Download rapport
Søg Miljøfonden om tilskud til dit projekt og være med til at forbedre miljøet!
- Hvordan kan vi øge sortering, genanvendelse eller kompostering af affald?
Læs mere
Takstblad 2020
Om kommune Kujalleq
Kommuneplan 2017-2028