Tjenestemandspension

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Er du offentligt ansat tjenestemand, får du livslang pension. Livslang pension er en livslang ydelse. Det vil sige, at du har ret til at få pension fra du går på pension og resten af dit liv – uanset hvor gammel du bliver.

Størrelsen på din pension beregnes ud fra:
• Dit løntrin på det tidspunkt, hvor du går på pension
• De antal år du har arbejdet som tjenestemand i Grønland, efter du fyldte 23 år
• De antal år du har arbejdet som tjenestemand i Danmark/Norden efter du fyldte 25 år

Pensionsydelsen kan dog maksimalt beregnes på baggrund af 37 års ansættelse som tjenestemand.

Udbetaling 

Er du tjenestemand sørger din arbejdsgiver for, at du får udbetalt din tjenestemandspension, i forbindelse med at du har fået godkendt, at du fratræder med pension.

Du har ret til at få udbetalt din tjenestemandspensions, når du fylder 60 år.

Din arbejdsgiver vil i forbindelse med din fratrædelse få beregnet din pensions størrelse og oplyse denne til dig.

Afskedigelse 

Hvis du afskediges af disciplinære årsager, kan du først få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Afskedigelse af disciplinære årsager kan kun ske på baggrund af tjenesteforseelser. Det kan f.eks. være bedrageri eller tyveri af betroede midler.

Hvis du er opsagt diskretionært, får du pension fra den dag du fratræder din tjenestemandsstilling. Det er dog en betingelse, at du har været tjenestemand i mindst 10 år.

Diskretionær opsigelse betyder, at du bliver afskediget fordi din arbejdsgiver vurderer, at du ikke magter dine opgaver eller på anden måde finder, at du ikke vil kunne vende tilbage til arbejdet inden for rimelig tid.

Familie ved tjenestemands dødsfald 

Ægtefællen til en tjenestemand, der afgør ved døden kan have ret til ægtefællepension.

Børn under 21 år af en tjenestemand, kan have ret til børnepensionstillæg og børn under 18 år, kan være berettiget til børnepension.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl