Indberet din fangst og forny dit fritidsjagtbevis

Ansøg, forny eller indberet her

Generelt 

Alle, der ønsker at gå på jagt, skal have et jagtbevis. Et fritidsjagtbevis bruges til fangst, der er til eget forbrug. Fritidsjagtbeviset giver dig også ret til at søge om en jagtlicens til at jage dyr, der er fangstkvoter på, som f.eks. moskusokser og rensdyr, og i visse forvaltningsområder narhval og hvidhval.

Det er kun dig, der må bruge dit fritidsjagtbevis. Du skal betale dit fritidsjagtbevis, før du kan tage på jagt. Det betalte girokort er dit jagtbevis. Du har pligt til at have det med dig, sammen med kvitteringen fra Posthuset eller Netbanken, som bevis for, at du har betalt, hvis jagt- og fiskeribetjenten forlanger at se det.

Med beviset følger også en pligt til at indberette din fangst. Se hvordan og hvornår du skal indberette din fangst under ’Procedure’.

Jagtområder og jagttider kan ses på www.nunagis.gl eller på den udleverede licens.

Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) regelstyrer fangst og udnyttelse af de levende ressourcer.

Betingelser 

Du skal være fyldt 12 år for at få et fritidsjagtbevis og have folkeregisteradresse i Grønland på ansøgningstidspunktet. Der kan dispenseres fra kravet om folkeregisteradressen, hvis dit midlertidige ophold udenfor Grønland skyldes uddannelse, eller hvis du har tilknytning til Grønland.

Du risikerer at miste dit jagtbevis, hvis du:

  • Bryder jagtlovgivningen med vilje eller bryder den flere gange
  • Handler groft uansvarligt under en jagt
  • Forvolder skade på anden person under en jagt

Takster 

Et fritidsjagtbevis koster 250 kroner. Dit fritidsjagtbevis er først gyldigt, når du har betalt girokortet via netbank eller på posthuset. Det betalte girokort er dit jagtbevis.

Mister du dit jagtbevis (det betalte girokort), skal du søge om at få et erstatningsjagtbevis hos kommunen. Du skal betale samme beløb for et erstatningsbevis som for et jagtbevis.

Husk at gemme din kvittering, som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.

Hvis du har betalt beviset på posthuset, og mister jagtbeviset (girokortet), er du nødt til at betale det én gang til, fordi du skal betale for sagsbehandlingen til genudstedelse af et nyt jagtbevis.

Ansøgning 

Her kan du forny dit jagtbevis, eller ansøge om jagtbevis, hvis det er første gang, du skal have et.

  • Du fornyer dit fritidsjagtbevis fra sidste fangstår ved at indberette din fangst fra forrige sæson og forny dit fritidsjagtbevis for den kommende sæson
  • Du skal ansøge om fritidsjagtbevis, hvis du ikke har et fritidsjagtbevis, eller hvis dit jagtbevis er fra forrige jagtsæson eller tidligere

Opfylder du samtlige krav, vil du straks kunne udskrive dit jagtbevis derhjemme.

Begge dele kan gøres via online selvbetjening her på sullissivik.gl eller ved fremmøde i dit lokale borgerservicecenter eller på bygdekontoret.

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke et NemID, kan du som fritidsfanger få udstedt dit jagtbevis med det samme enten ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor.

Det gælder både, når du ønsker at forny dit jagtbevis med dit årsskema, eller når du er førstegangsansøger.

Kommunen kan forny dit fritidsjagtbevis fra sidste fangstår ved, at du indberetter din fangst fra forrige sæson og fornyer dit fritidsjagtbevis for den kommende sæson.

Opfylder du samtlige krav, vil du straks kunne få udskrevet dit jagtbevis hos kommunen.

Bemærk

  • Det betalte girokort er dit jagtbevis. Husk at gemme din kvittering, som bevis for, at du har betalt dit jagtbevis. Det er en god idé at betale beviset gennem din netbank, så du altid kan udskrive en kvittering derfra.
  • Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke indberetter din fangst ved at indtaste årsskemaet. Hvis du ikke har betalt for et tidligere udstedt jagtbevis, skal denne betaling også foretages, og du vil blive kontaktet af Departementet for Fiskeri og Fangst.
  • For at kunne jage moskus og rensdyr, skal du også have en licens. Du søger om licens hos dit lokale borgerservicecenter.

Dispensationsansøgning 

Du kan søge om en dispensation fra betingelserne, hvis du har tilknytning til, men ikke har bopælsadresse i Grønland bl.a. grundet uddannelsesforløb udenfor Grønland. Dette kan gøres online på sullissivik.gl eller i kommunen.

Indberetning af fangst 

Du har pligt til at indberette din fangst for indeværende år inden 15. oktober.

Det vil sige, at dét du har fanget i perioden 1. oktober sidste år til 30. september i år, skal du indberette efter den 1. oktober og senest den 15. oktober i år.

Det kan du gøre på 2 måder:
• Med NemID: Via online selvbetjeningen på sullissivik.gl
• Uden NemID: ved at møde op hos kommunens borgerservice, erhvervskonsulent eller bygdens kommunekontor med dit udfyldte årsskema, så det kan blive indtastet via kommunens webservice

Piniarneq og Årsskema 

Du kan hente informationshæftet Piniarneq og Årsskema for fritidsfangere her:

Informationshæftet Piniarneq 2018

Årsskema for fritidsfangere

Procedure 

Opfylder du betingelserne for at kunne få fritidsjagtbevis, får du udleveret et girokort og informationshæftet Piniarneq. Hæftet indeholder jagttider og information fra Selvstyret, og et årsskema til indberetning af fangst.

Ændring fra fritidsjagtbevis til erhvervsjagtbevis 

Du kan skifte fra et fritidsjagtbevis til et erhvervsjagtbevis næste år via online selvbetjeningen på sullissivik.gl eller ved at møde op hos kommunen. For at skifte til erhvervsjagtbevis, skal du:
• Indberette din fangst via Fritidsjagtbevis og Fangstindberetning. Bemærk, at du ikke skal anmode om et nyt fritidsjagtbevis
• Herefter skal du søge om et nyt erhvervsjagtbevis via selvbetjeningsløsningen Erhvervsjagtbevis eller ved at møde op hos kommunen

Hvis du vil skifte fra fritids- til erhvervsjagtbevis midt i et fangstår, skal du henvende dig til kommunekontoret eller bygdebestyrelsens kontor. Ændringen kan ikke gennemføres via online selvbetjeningen.

Start selvbetjening

Frister 

Du kan søge om fritidsjagtbevis hele året. Du skal dog være opmærksom på at:
• Betale dit fritidsjagtbevis inden den 1. maj, hvis du ønsker at deltage i sommerjagten på moskus og rensdyr, medmindre der er givet dispensation for dette krav
• Du kan søge om fritidsjagtbeviset til det kommende fangstår efter 1. oktober
• Indberette din fangst inden 15. oktober. Når din fangst er registreret, kan du automatisk udskrive et fritidsjagtbevis for næste fangstår eller få det udskrevet hos kommunen. Du kan ikke få dit jagtbevis fornyet, hvis du ikke har indberettet din fangst

Klage 

Har du søgt og fået afslag på din ansøgning om fritidsjagtbevis, har du mulighed for at søge om dispensation eller klage. Det kan du gøre, hvis du mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag, og hvis der er kommet nye informationer vedrørende din ansøgning.

Ønsker du at klage over et afslag, skal du gøre det inden udgangen af fangståret. Klagen sender du til:

Departementet for Fiskeri og Fangst
Att.: Fangst- og Jagtafdelingen
Postboks 269
3900 Nuuk
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Har Departementet yderligere spørgsmål, vil du blive kontaktet. Du får svar på din klage, når din sag er blevet behandlet.

Er du utilfreds med Departementets afgørelse, kan du forelægge din sag hos Ombudsmanden eller domstolene.

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Departementet for Fiskeri og Fangst (APN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl