Pisatit nalunaarutigikkit sunngiffimmilu piniarnermut allagartat nutarterlugu

Maana qinnuteqarit, nutarterigit pisanilluunniit nalunaaruteqarit

Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Kikkulluunniit piniarusuttut piniarnermut allagartaqassapput. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq pisanut nammineq atugassanut atorneqassaaq. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaqarnermittaaq uumasunik pisassiissutaasunik piniarnissamut akuersissutinik qinnuteqarnissamut pisinnaatitaaffeqarputit, assersuutigalugu umimmaat tuttullu, aammalu aqutsiveqarfiit ilaanni qilalukkat qernertat qaqortallu.

Illit kisivit sunngiffimmi piniarnermut allagartat atorsinnaavat. Piniarialersinnak sunngiffimmi piniarnermut allagartat akileqqaassavat. Girokorti akilersimaneranut uppernarsaat tassa illit piniarnermut allagartat. Allagartap allakkerivimmit Netbankimilluunniit akiliisimanermut uppernarsaat ilanngullugu tigumminissaanut pisussaaffeqarputit, tassungalu ilanngullugu piniarnermut aalisarnermullu nakkutilliisup naalakkiutigippagu akiliisimanermut allagartaq imaluunniit uppernarsaat nassatarissallugu.

Allagartaqarnikkut pisavit nalunaarutiginissaanut pisussaaffeqarputit. Pisavit qanoq qaqugulu nalunaarutigisinnaanerlugit toqqagassap Ingerlatseriaatsip ataani takusinnaavatit.

Piniariartarfissat piffissallu piniarfiusussat takuneqarsinnaapput www.nunagis.gl-imi imaluunniit akuersissummi tunniunneqartumi.

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmit (APN) pisuussutit uumassusilinnut tunngatillugu piniarnermut atuinermullu malittarisassat aqunneqarput.

Piumasaqaatit 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarnerup nalaani aqqaneq-marlunnik (12) ukioqalereersimassaatit inuillu allattorsimaffiatigut Kalaallit Nunaanni najugaqarsimassaatit. Inuit allattorsimaffiatigut najuqaqarnissamut piumasaqaammit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarsinnaavoq, utaqqiisaasumik Kalaallit Nunaata avataaniinnerit ilinniartitaaneq pissutigalugu pisimappat, imaluunniit Kalaallit Nunaannut arlaatigut attuumassuteqaruit.

Piniarnermut allagartat annaaratarsinnaavat:

  • Piniarnermut inatsit ilisimaaralugu unioqqutikkukku imaluunniit arlaleriarlutit unioqqutissimagukku
  • Piniarnermi akisussaassuseqanngitsumik sakkortuumik iliuuseqarsimaguit
  • Piniarnermi inummik ajoqusiisimaguit

Akigititat 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq 250 koruuneqarpoq. Sunngiffimmi piniarnermut allagartaq atuutilissaaq aatsaat netbank imaluunniit allakkerivik aqqutigalugit girokorti akilerukku. Girokortip akilersimaneranut uppernarsaat tassa illit piniarnermut allagartat.

Piniarnermut allagartat tammarukku (girokorti akilersimasat) taartissaanik kommunimut qinnuteqassaatit. Piniarnermut allagartap taartaanut akiliutissap piniarnermut allagartamut akigititaq annertoqqatigaa.

Piniarnermut allagartavit akilersimaneranut uppernarsaatitut akiliisimanermut allagartap toqqornissaa eqqaamassavat. Allagartap nittartakkatigut aningaaserivimmut akilernissaa pitsaasuusarpoq, taamaalillutit tassanngaanniit allagartaq anisittuaannarsinnaagakku.

Allakkerisarfikkut allagartaq akilersimagukku, allagartarlu (girokorti akilersimasat) annaallugu, ataasiaqqillutit akileeqqittariaqassaatit, pissutigalugu nutaamik allagartaliuusseqqinnermut sullinneqarneq akilissagakku.

Qinnuteqarneq 

Uani piniarnermut allagartat nutarsarsinnaavat imaluunniit piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit siullermeertumik allagartartaarniaruit.

  • Ukiup piniarfiusup kingullermit piniarfiusup siulianit pisavit nalunaarutigineratigut sunngiffimmi piniarnermut allagartat nutarsarsinnaavat piniarfiusumullu tullianut sunngiffimmi piniarnermut allagartat nutarsarlugu
  • Sunngiffimmi piniarnermut allagartaqanngikkuit imaluunniit allagartat piniarfiusumi kingullermut atuussimappat imaluunniit taassuma siulianut atuussimappat sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit

Piumasaqaatit tamaasa naammassisimagukkit angerlarsimaffinni piniarnermut allagartassat ingerlaannaq naqitanngorlugu anillatsissinnaavat.

Taakku marluk sullissivik.gl-ikkut toqqaannartumik imminut sullinnikkut suliarineqarsinnaapput imaluunniit najukkanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginnissuteqarnikkut suliarineqarsinnaallutik.

NemID-mik atuisunut
Sullissivik.gl-ikkut toqqaannartumik imminut sullinnikkut piniaruit, NemID atortariaqarpat. NemID atorsinnaasat netbankimut atortakkavit assigissavaa.

Paasisaqarnerugit NemID-millu inniminniillutit

Imminut sullinninneq aallartiguk

NemID-mik atuisuunngitsunut
NemID-mik atuisuunngikkuit, illit sunngiffimmi aallaaniartartutut erngertumik piniarnermut allagartamik tunineqassaatit kommunip innuttaasunut sullissivianut, inuussutissarsiornikkut siunnersortimut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginninnikkut.

Tamanna atuuppoq ukiumut immersuiffik atorlugu piniarnermut allagartat nutarterniarukku imaluunniit siullermeertumik qinnuteqartuuguit.

Ukiup piniarfiusup kingullermit piniarfiusup siulianit pisavit nalunaarutigineratigut sunngiffimmi piniarnermut allagartat kommunip nutarsarsinnaavaa, piniarfiusumullu tullianut sunngiffimmi piniarnermut allagartat nutarsarlugu.

Piumasaqaatit tamaasa naammassigukkit angerlarsimaffinni piniarnermut allagartassat ingerlaannaq naqitanngorlugu anillatsissinnaavat.

Malugiuk

  • Girokortip akilersimaneranut uppernarsaat tassa illit piniarnermut allagartat. Piniarnermut allagartavit akilersimaneranut uppernarsaatitut akiliisimanermut allagartap toqqornissaa eqqaamassavat. Allagartap nittartakkatigut aningaaserivimmut akilernissaa pitsaasuusarpoq, taamaalillutit tassanngaanniit allagartaq anisittuaannarsinnaagakku.
  • Maluginiassavat ukiumut immersuiffik nassiutinngikkukku, piniarnermut allagartat nutarsarsinnaanngilat. Piniarnermut allagartat siuliani atuutilersimasoq akilersimanngikkukku, aamma tamatuma akilernissaa pisariaqarpoq, Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfimmiillu attavigineqassaatit.
  • Umimmanniarnissamut tuttunniarnissamullu akuersissummik peqaqqaassaatit. Najukkanni innuttaasunut sullissivimmi akuersissummik qinnuteqassaatit.

Immikkut ittumik qinnuteqaat 

Piumasaqaatinit immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit, Kalaallit Nunaannut attuumassuteqaruit kisiannili Nunatsinni najugaqarnak ilaatigut nunani allani ilinniagaqarneq peqqutigalugu. Tamanna toqqaannartumik attaveqaatitigut sullissivik.gl-ikkut imaluunniit kommunikkut isumagineqarsinnaavoq.

Pisanik nalunaaruteqarneq 

Ukiumi pineqartumi 15. oktober sioqqullugu pisavit nalunaarutiginissaanut pisussaaffeqarputit.

Tassa imappoq ukioq kingulleq 1. oktober ukioq mannalu 30. september akornanni pisarisimasatit, ukioq manna 1. oktober aallarnerfigalugu kingusinnerpaamillu 15. oktober nalunaarutigereersimassallugit.

Periutsit marluupput:
• NemID-mik atuisut: Toqqaannartumik sullissivik.gl-ikkut
• NemID-imik atuisuunngitsunut: kommunimi innuttaasunut sullissivimmut, inuussutissarsiutinut siunnersortimut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut ukiumoortumik immersugassaq immersorsimasap nassarlugu ornigunnikkut, taamaasilluni kommunip qarasaasiatigut sullissiviatigut immiunneqarsinnaaniassammat

Piniarneq aamma Ukiumoortumik immersuiffissaq 

Paasissutissatut quppersagaq “Piniarneq” aamma sunngiffimmi aallarniartartunut Ukiumoortumik pisanik nalunaaruteqarnermi immersuiffissaq uani aasinnaavat:

Paasissutissatut quppersagaq "Piniarneq 2018"

Sunngiffimmi aallaaniartartunut Ukiumoortumik immersuiffissaq

Ingerlatseriaaseq 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik pissarsinissamut piumasaqaatit naammassigukkit, girokorti aamma paasissutissatut quppersagaq “Piniarneq” ilinnut nassiunneqassapput. Quppersakkamiipput piniarnermi piffissat piniarfiusut aammalu Namminersorlutik Oqartussanit paasissutissat, aammalu pisat nalunaarutiginissaannut ukiumut immersuiffissaq.

Sunngiffimmi piniarnermut allagartap inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartamut allanngortinnissaa 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartat inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartanngortissinnaavat toqqaannartumik sullissivik.gl-ikkut imaluunniit kommunimut saaffiginninnikkut. Inuussutissarsiutigalugu allagartamut allanngortinniarlugu:
• Pisatit toqqagassat Sunngiffimmi piniarnermut allagartatigut aamma Pisat aqqutigalugit nalunaarutigineratigut nalunaarutigissavatit. Malugiuk, sunngiffimmi piniarnermut allagartavit nutarsarnissaa pisariaqanngimmat
• Tamatuma kingorna imminut sullinnikkut toqqagassaq Inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartaq aqqutigalugu inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartamik nutaamik qinnuteqassaatit imaluunniit kommunimut saaffiginninnikkut

Ukioq piniarfiusup ingerlanerani sunngiffimmi piniarnermut allagartap inuussutissarsiutigalugu piniarnermut allagartamut paarlaanniarukku, kommunip allaffianut nunaqarfimmiluunniit aqutsisut allaffianut saaffiginnissaatit. Allanngortitsineq toqqaannartumik attaveqaatitigut nammineq sullinnikkut isumagineqarsinnaanngilaq.

Imminut sullinniaruit una tuussavat

Piffissaliussat 

Ukioq kaajallallugu sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit. Taamaattorli maluginiassavat:
• Aasaanerani umimmanniarnissamut tuttunniarnissamullu piniarniaruit, piumasaqaammut immikkut akuersissuteqartoqanngippat, sunngiffimmi piniarnermut allagartat 1. maj nallertinnagu akilereersimassagakku
• Ukiup piniarfiusup tullianut sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsinnaavutit ulloq 1. oktober kingorna
• Pisatit 15. oktober sioqqullugu nalunaarutigissagakkit. Pisatit nalunaarsorneqareerpata, ukiumut piniarfiusumut tullermut atuuttussamik sunngiffimmi piniarnermut allagartamik namminerisamik pappialanngorlugu anillatsitsisinnaavutit imaluunniit kommunimi allagartaq anillatsissinnaavat. Pisatit nalunaarutiginngikkukkit piniarnermut allagartat nutarterneqarsinnaanngilaq

Naammagittaalliuteqarneq 

Sunngiffimmi piniarnermut allagartamik qinnuteqarsimaguit itigartitaallutillu, immikkut akuerineqarnissamik qinnuteqarsinnaavutit imaluunniit naammagittaalliutiginissaanut periarfissaqarputit. Naammagittaalliuteqarsinnaavutit isumaqaruit eqqunngitsumik tunngaveqarluni itigartitsisoqarsimasoq, aammalu qinnuteqaatit pillugu paasissutissanik nutaanik saqqummertoqarsimappat.

Itigartitsissutigineqartoq naammagittaalliutiginiarukku, ukioq piniarfiusup naannginnerani taamaasiussaatit. Naammagittaalliuut uunga nassiutissavat:

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik
Att.: Piniarnermut aallaaniarnermullu immikkoortortaqarfik
Postboks 269
3900 Nuuk
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl

Naalakkersuisoqarfimmit suli apeqqutissaqartoqarpat attavigineqassaatit. Suliaq ilinnut tunngasoq suliarineqareerpat, naammagittaalliutit pillugu akissutisissaatit.

Naalakkersuisoqarfimmit aalajangiunneqartoq naammaginngikkukku, suliaq ilinnut tunngasoq Ombudsmandeqarfimmut imaluunniit eqqartuussiveqarfinnut suliassanngortinnissaanut saqqummiussinnaavat.

Allaaserisat attuumassutillit

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Oqarasuaat: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Nittartagaq: www.kujalleq.gl

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik (APN)
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 53 40
E-mail: jagtbeviser@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl